(Bio)Engineering

Interested?

More information
° GA096-GerDesk NL Available online
Tags: Gerechtsdeskundige

Description

Onze samenleving wordt steeds complexer, waardoor deskundigenonderzoek cruciaal is in juridische besluitvorming. Echter, deskundigenbewijs kan problemen opleveren, zoals gebrek aan procesvoering, onpartijdigheid en hoge kosten. Daarnaast zijn juridische en ethische uitdagingen voor experts complex. Onze opleiding "Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen" voldoet aan de wettelijke eisen voor opname in het nationaal register van gerechtsdeskundigen, met accreditatie van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Program

De opleiding bestaat uit zes verplichte modules en een zevende module met keuzevakken. De zes verplichte modules komen overeen met de opleidingsvereisten zoals bepaald in artikel 5 van het KB van 30 maart 2018 (BS 27 april 2018).

  • Module 1 behandelt de rechterlijke organisatie in burgerlijke zaken, de algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken.
  • Module 2 behandelt het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten.
  • Module 3 bespreekt de rechterlijke organisatie in strafzaken en de algemene principes van bewijsrecht en vooronderzoek in strafzaken.
  • Module 4 handelt over het deskundigenonderzoek in strafzaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken.
  • Module 5 handelt over de verschillen tussen het minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek. Arbitrage en bemiddeling worden toegelicht. Ook het nationaal register voor gerechtsdeskundigen komt aan bod.
  • Module 6 behandelt aspecten van de hoedanigheid van gerechtsdeskundige zelf, nl. zijn aansprakelijkheid, verzekering en deontologie.
  • De keuzevakken in module 7 bieden een bijkomende, doorgedreven juridische kennis over een aantal rechtsgebieden waarmee de gerechtsdeskundige wordt geconfronteerd.

De opleiding wordt tweejaarlijks ingericht.

Remarks

Inschrijvingsgeld

  • De kmo-portefeuille kan aangewend worden voor de betaling van het inschrijvingsgeld (ons accreditatienummer: DV.O103194).
  • Opleidingscheques kunnen enkel aangewend worden in het kader van loopbaanbegeleiding.

Studiepunten

  • Op uw verzoek worden erkende studiepunten aangevraagd bij de Federale Raad van landmeters-experten en het BIV/IPI instituut voor vastgoedmakelaars.

More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.