(Bio)Engineering

Interested?

More information
° GA086-omgeving NL
Tags: Rechtsdomeinen , Andere domeinen , Summer School / Webinars / on demand

Description

Gandaius Academy biedt in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR) een opleidingsprogramma ‘Omgevingsrecht’ aan. Op een interactieve manier worden de deelnemers wegwijs gemaakt in het omgevingsrecht en omgevingsbeleid. Zowel theorie en praktijk als recht en techniek komen van A tot Z aan bod.

Het omgevingsrecht valt niet meer weg te denken uit de huidige rechtspraktijk. Deze jaaropleiding is een must voor elke jurist!

- prof. dr. Hendrik Schoukens

Program

 • Chemische stoffen versus de ‘Chemicals Strategy for Sustainability’

  (Deze studiedag wordt verplaatst naar een nader te noemen datum in het najaar van 2024)

  • Dagvoorzitter: Isabelle Larmuseau (VVOR)
  • Het begrip ‘planetaire grenzen’ werd in 2009 geïntroduceerd door de Zweedse aardwetenschapper Johan Rockström. Hij stelde negen grenzen vast waarbinnen de mensheid moet opereren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen op aarde. Een van de inmiddels overschreden planetaire grenzen is de chemische verontreiniging van toxische stoffen en plastics, en de concentratie schadelijke verbindingen in de atmosfeer. De snelheid waarmee verontreinigende stoffen in het milieu opduiken, maakt het de overheid moeilijk om de risico’s in te schatten en de problemen te beheersen. Zelfs na stopzetting zal de chemische verontreiniging verder effecten op mens en milieu blijven hebben. De aanpak van dit probleem wordt gezien als een eerste stap voor een veilig voortbestaan van de mensheid.
  • Ga door het gedetailleerde dagprogramma
 • Vlaanderen krijgt een eigen dierenwelzijnswet: de Vlaamse Codex Dierenwelzijn (Donderdag 20 juni 2024)
  • Dagvoorzitter: Jennifer Dubrulle (UGent)
  • Sinds de regionalisering van de bevoegdheid voor dierenwelzijn in 2014, werken de drie gewestelijke overheden traag maar zeker aan de omzetting van de Belgische Dierenwelzijnswet van 1986 in gewestelijke regelgeving. In 2018 werd de Waalse Codex Dierenwelzijn aangenomen. In 2023-2024 wordt druk gewerkt aan een Brusselse Codex Dierenwelzijn. De Vlaamse Codex Dierenwelzijn wordt in de eerste helft van 2024 definitief goedgekeurd. Deze opleiding, met toelichting over theorie en praktijk, staat in het teken van het gewijzigde Vlaamse juridische landschap voor dierenwelzijn.
  • Ga door het gedetailleerde dagprogramma
 • Europese en Vlaamse natuurwetgeving: van stikstofcrisis naar EU natuurherstelwet, met of zonder brokken? (Donderdag 26 september 2024)
  • Dagvoorzitter: Hendrik Schoukens (UGent)
  • De Europese en Vlaamse natuurwetgeving is volop in beweging. Terwijl Vlaanderen nog worstelt met de decretale vertaling van de stikstofregels, is Europa daar al met een nieuwe Natuurherstelwet. En dan blijkt plots op Vlaams niveau de rechtspraak over soortenbescherming en bosbehoud steeds verder aan te scherpen. Deze studiedag helpt u om terug de ‘bomen’ door het spreekwoordelijke ‘bos’ te zien.
  • Ga door het gedetailleerde dagprogramma
 • De omgevingsvergunning: een stand van zaken (Donderdag 24 oktober 2024)
  • Dagvoorzitter: Arnout Schelstraete (UGent)
  • In nauwe interactie met de deelnemers overlopen Isabelle Larmuseau (VVOR) en Arnout Schelstraete (UGent) de volledige omgevingsvergunningsprocedure ‘van A tot Z’, met veel aandacht voor de wijzigingen in de vergunningenregelgeving en voor de nieuwe tendensen in de vergunningenrechtspraak van het voorbije jaar.
  • Ga door het gedetailleerde dagprogramma
 • Van ruimtelijk beleidsplan over ruimtelijk uitvoeringsplan tot projectontwikkeling en... de bouwshift (Donderdag 28 november 2024)
  • Dagvoorzitter: Geert Van Hoorick (UGent)
  • De ruimtelijke planning geraakt in de ban van de bouwshift en het beperken van het ruimtebeslag. Ook spelen omgevingstoetsen uit andere sectorale wetgevingen, een toenemende rol. Tevens hebben het Decreet op de woonreservegebieden en het Instrumentendecreet een nieuw speelveld gecreëerd. Dit maakt het interessant om op deze evoluties dieper in te gaan.
  • Ga door het gedetailleerde dagprogramma
 • Water: op naar een goede toestand van de Vlaamse waterlichamen? (Donderdag 12 december 2024)
  • Dagvoorzitter: Cathy Suykens (Universiteit Utrecht)
  • De Nederlands-Vlaamse rechtspraak over milieugebruiksruimte in relatie tot stikstof leidt tot de vraag of ook waterverontreiniging een grond zal vormen om in de Lage Landen economische activiteiten te blokkeren. Dat het ontoereikend gezuiverd water ons aan de lippen staat, bleek uit recent onderzoek van het Financieele Dagblad, het platform Investico, De Groene Amsterdammer en Trouw. Onderzoeksjournalisten stelden vast dat allesbehalve geactualiseerde lozingsvergunningen van tientallen bedrijven in Nederland te veel milieugebruiksruimte innemen. Nochtans verplicht artikel 11, lid 5 van de Europese Kaderrichtlijn Water de Lidstaten tot het onderzoeken en zo nodig herzien van vergunningen, wanneer uit monitorings- of andere gegevens blijkt dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor een waterlichaam vermoedelijk niet worden bereikt. Nu de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027 bepalen dat Vlaanderen tegen de deadline van 22 december 2027 amper 8 procent van de 195 oppervlaktewaterlichamen in goede toestand zal hebben gebracht, lijkt aan die voorwaarde te zijn voldaan. Hoog tijd dus voor een stand van zaken over waterbeleid, waterregelgeving en waterrechtspraak.

Neem de gedetailleerde dagprogramma's door in de brochure van de opleiding 'Omgevingsrecht'

Coördinatoren

Prof. dr. Hendrik Schoukens (UGent), prof. dr. Geert Van Hoorick (UGent), mr. Isabelle Larmuseau (VVOR)

Remarks

 • Duur lesdag: 09.00 - 16.45 uur
 • Locatie: Faculteit Recht en Criminologie (UGent)
 • De KMO-portefeuille kan voor de betaling van het inschrijvingsgeld worden aangewend. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren, waarvoor je inschrijft bij de academie, gebruik je het UGent-erkenningsnummer DV.O103194.

Erkenningen

 • Voor deze studiedag werden erkenningen/tussenkomst aangevraagd bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO), de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en voor de permanente bijscholing milieucoördinatoren, notarissen en kandidaat-notarissen, landmeter-experten, vastgoedmakelaars.

Doelpubliek

Iedereen met interesse in de ordening en bescherming van de menselijke leefomgeving, ambtenaren (onder meer gemeentelijke milieu- en stedenbouwambtenaren), milieucoördinatoren, ruimtelijke planners, milieuconsultants, architecten, bouwpromotoren, overheids- en bedrijfsjuristen, advocaten en studenten.

Course number:
GA086-omgeving
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
(Bio)Engineering, Bioengineering, Biomedical Sciences, Veterinary Medicine, Law
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
25.01.2024
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.