Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° D_A_24_25_MC_MS NL
Tags: Alle opleidingen , Micro-credentials , Sociaal Werk , Cultuur, educatie en onderwijs , Werk, organisatie en samenleving

Description

Migratie heeft een grote invloed op onze maatschappij, nu en in de toekomst. Wil je meer te weten komen over de verschillende dimensies van migratie, over hoe dit thema benaderd wordt vanuit verschillende disciplines en over hoe migratie onze samenleving verandert? Dan is deze micro-credential Migratie en samenleving: een interdisciplinaire inleiding iets voor jou!

Migratie is een zeer divers en snel veranderend fenomeen, met implicaties voor alle instellingen van onze samenlevingen. Als dusdanig wordt het bestudeerd door een toenemend aantal disciplines, elk met een eigen focus, onderzoeksvragen en voorkeursmethoden. Deze cursus biedt studenten een multi- en interdisciplinaire introductie tot migratiestudies. Sleutelbegrippen worden toegelicht en belangrijke theorieën en auteurs uit verschillende disciplinaire tradities worden gepresenteerd. Dit gebeurt op een kritische manier, die ook toegankelijk is voor studenten met een zeer diverse disciplinaire achtergrond.

De micro-credential Migratie en samenleving: een interdisciplinaire inleiding bestaat uit twee delen.

 • In het eerste deel wordt er een algemene introductie van sleutelbegrippen en actuele discussies in migratiestudiesgegeven. De hoorcolleges gaan in op de mondiale patronen en trends van internationale migratie; het beleid en de politiek ten aanzien van migratie; het juridische aspect ervan; de determinanten ervan en denkbeelden erover; en superdiversiteit en integratie. Ze steunen op een brede waaier van disciplines - onder meer sociale demografie, geografie, politieke wetenschappen, recht, economie, sociaal werk, pedagogiek, antropologie, sociologie en geschiedenis, maar elk hoorcollege vertrekt vanuit een specifieke discipline. Het belangrijkste doel is dat studenten een breed inzicht krijgen in het vakgebied van de migratiestudies, waardoor ze meer specifieke benaderingen en vraagstukken kunnen verkennen.
 • In het tweede deel wordt een meer gerichte discussie over specifieke onderwerpen geboden (in 2021-2022 waren dit discriminatie en racisme, taal en toegang tot ondersteuning; legale identiteit en leeftijdsbepaling; communicatie en representatie). Deze hoorcolleges worden opgezet als dialogen tussen twee disciplines die hetzelfde onderwerp door een andere bril benaderen. Het tweeledige doel van dit deel is om enerzijds een diepgaandere kijk te geven op de huidige debatten over migratie en anderzijds een interdisciplinaire dialoog te bevorderen. De specifieke onderwerpen zullen in de loop van de jaren (deels) veranderen om de hedendaagse debatten in het veld te weerspiegelen.

NA DE OPLEIDING KAN JE OF HEB JE

 •  Publieke en politieke debatten over migratie, asiel, integratie en discriminatie kritisch volgen
 • De resultaten van multidisciplinair onderzoek naar internationale migratie kritisch interpreteren
 • Culturele sensitiviteit en respect voor diversiteit, pluralisme en tolerantie integreren in het eigen vakgebied
 • Inzicht in de interacties tussen disciplines en in multidisciplinaire vraagstukken, zoals toegepast op de casus migratie
 • Een groepspaper schrijven over onderwerpen met betrekking tot migratie, gebruik makend van de meest recente studies en inzichten uit de sociale wetenschappen

Program

PRAKTISCH

Voor deze micro-credential worden de lessen georganiseerd samen met de reguliere studenten die dit universiteitbreed keuzevak opnemen. Er zijn verschillende faciliteiten voor werkstudenten, wat de combinatie met een job mogelijk maakt. Professionals en geïnteresseerden kunnen het micro-credential dus aanvullend volgen in het kader van bijscholing en verdere professionalisering.

De hoorcolleges verbonden met deze micro-credential gaan door tijdens het tweede semester (februari – mei) op woensdagnamiddag (13h tot 16h).

Toelichting bij de didactische werkvormen:

 • Inleidende lezingen. De zes eerste hoorcolleges worden elk gegeven door een expert die spreekt vanuit een specifieke disciplinaire lens en die een breed scala aan concepten, theorieën en bevindingen behandelt die relevant zijn voor verschillende dimensies van migratie. Elke lezing zal proberen een (brede) kernvraag te beantwoorden: Is de wereld meer mobiel geworden? Hoe wordt er beleid gevoerd rond migratie? Waarom migreren mensen? Hoe zijn ze geïntegreerd in hun gastsamenleving en hoe veranderen deze samenlevingen in het proces? Deze lezingen zullen ook de bijdragen laten zien die verschillende disciplines hebben geleverd aan het bereiken van een holistisch begrip van het veelzijdige karakter van migratie.
 • Thematische lezingen. De zes laatste hoorcolleges zullen zich richten op specifieke onderwerpen en levensdomeinen die beïnvloed worden door migratie. Ze worden elk gegeven door twee deskundigen uit verschillende disciplines, die in een interdisciplinaire dialoog treden. Daarna volgt een discussie, gemodereerd door een groep studenten, over hoe de twee perspectieven elkaar kunnen aanvullen. De studenten-moderatoren kunnen zich vooraf voorbereiden op basis van de literatuur die de docenten hen vooraf bezorgen.
 • Groepswerk. Vanaf week 1 worden de studenten verdeeld in groepen van 3 tot 6 personen, idealiter samengesteld uit studenten met verschillende disciplinaire achtergronden. Elke groep analyseert een casestudy, waarbij inzichten uit ten minste twee disciplines worden gecombineerd. Elke groep wordt gecoacht door een lid van het CESSMIR-consortium, die professor, post-doc, doctoraatsstudent of onderwijsassistent kan zijn. De docenten en coaches zorgen voor een lijst met mogelijke casestudies, gebaseerd op de input van het bredere CESSMIR-netwerk. Deze cases bestaan uit migratievraagstukken die kunnen worden gekoppeld aan de onderwerpen die in het eerste en tweede deel van de cursus worden besproken, en die realistisch zijn om te worden verkend door empirische bezoeken aan 'het veld'. De coach helpt bij het formuleren van een eerste onderzoeksvraag, stelt eerste literatuurreferenties voor en geeft feedback. Van de groepen wordt verwacht dat ze zelfstandig werken en contact opnemen met de coach voor feedback of ondersteuning. Het eindproduct is een groepspaper. Aan het einde van het semester wordt de draft-versie van de paper gepresenteerd.

VOOR WIE

 • Voor iedereen die geïnteresseerd is in migratie en samenleving
 • Er zijn geen specifieke diplomavereisten 
 • Kennis van het Engels (B2)

ONDERWIJSTAAL

 • Engels

EVALUATIE

 • 50 % periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen ter beoordeling van de brede kennis die is opgedaan in zowel de inleidende als de thematische lezingen.
 • 50 % niet-periodegebonden evaluatie: groepsopdracht ter beoordeling van het vermogen om een migratiegerelateerd onderwerp kritisch te benaderen vanuit verschillende disciplinaire perspectieven.

Course number:
D_A_24_25_MC_MS
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management, Education and Pedagogy, Social Sciences, Philosophy and Ethics
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
10.02.2025
Contact person:
dunantacademie@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.