Art and Culture

Interested?

More information
° n/a NL
Tags: theater, drama, kunst

Theorie op het ritme van de praktijk

Description

We gaan na wat de betekenis van het westerse theater is voor de moderne tijdgenoot. Elk college is opgevat als een excursie in het conceptueel arsenaal dat de theaterwetenschap heeft opgebouwd, waarbij aan de hand van historische en hedendaagse gevalstudies telkens ook de terugkoppeling naar de theaterpraktijk wordt gemaakt. De uitbreiding van theater tot wat we nu meer algemeen “de podiumkunsten” noemen vormt de leidraad voor een verkenning van de transformaties in het theater(denken). De belangrijkste sleutelbegrippen zijn postdrama, ruimtelijkheid, ritualiteit, intermedialiteit, liveness en lichamelijkheid. In het kader van deze cursus wordt ook een voorstellingentraject georganiseerd om zo de nodige kijkervaring op te bouwen en de actuele podiumkunstenpraktijk tot in de aula te brengen.

Voor wie?

Iedereen die de evolutie van het denken over theater doorheen de twintigste eeuw wil doorgronden en de band tussen theorievorming en de veranderende theaterpraktijk wil verstaan. Specifieke doelgroepen zijn o.m. leerkrachten secundair onderwijs, leerkrachten deeltijds kunstonderwijs of geïnteresseerden die in de cultuur- en kunstsector actief zijn (dramaturgen, programmatoren, pers- en communicatiemedewerkers, publiekswerking, beleidsmedewerkers, etc.).

Program

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer verwerft inzicht in de paradigmatische dynamiek inherent aan de theaterwetenschap en het vermogen deze dynamiek te begrijpen als reflectie op een veranderende theaterpraktijk.

2. De deelnemer ontwikkelt een adequaat begrippenapparaat vereist voor theaterwetenschappelijke analyse.

3. De deelnemer kan op zelfstandige wijze theaterwetenschappelijke vakliteratuur verwerken.

4. De deelnemer kan de belangrijkste benaderingen en debatten binnen de theaterwetenschap en performancestudies situeren binnen hun eigentijdse context en koppelen aan de podiumkunstenpraktijk.

Course number:
n/a
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Art and Culture, Language en Literature
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
01.10.2024
Lecturers:
Location

UAntwerpen Stadscampus

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.