Micro-credential 'Procesrecht'

Starts on 12.02.2024

Law

Interested?

More information
° GA097-MC-procesrecht NL
Tags: Micro-credentials

Description

Deze micro-credential richt zich tot de levenslang leerder die meer inzicht wil verwerven in het procesrecht.

Deel I (prof. Taelman):

In deel I van de micro-credential wordt een goede basiskennis en inzicht in de regelen van het Belgisch burgerlijk procesrecht verstrekt, m.i.v. de eraan eigen grondslagen, bronnen, algemene beginselen, rechtsvindingsmethoden en methodologie.

Studenten wordt aangeleerd kritisch te reflecteren over de materie, in het bijzonder over de functie en opdracht van het gerecht, de diverse actoren van justitie en daarmee verband houdende actuele problemen van de geschilbeslechting.

Deel II (prof. Lust):

In deel II van de micro-credential wordt een goede basiskennis en inzicht in de regelen van het Belgisch publiek procesrecht verstrekt, specifiek m.b.t. bestuursgeschillen. Hierbij komen eveneens aan bod de eraan eigen grondslagen, bronnen, algemene beginselen, rechtsvindingsmethoden en methodologie.

Studenten wordt aangeleerd kritisch te reflecteren over de materie. Er wordt dieper ingegaan op de diverse technieken van rechtsbescherming tegen bestuurlijke overheden (politieke, administratieve en jurisdictionele rechtsbescherming, zowel preventief als curatief). Als kers op de taart wordt uitvoerig ingegaan op de rechtsbescherming door administratieve rechtscolleges, met bijzondere aandacht voor de Raad van State.

Program

Deel I (prof. Taelman):

In deel I staat een studie van en toelichting op de algemene beginselen van behoorlijke rechterlijke geschillenbeslechting, gerechtelijke organisatie, actoren van justitie, bevoegdheid (intern rechtsverkeer), de rechtspleging (m.i.v. de spoedprocedures), rechtsmiddelen op de agenda. Daarnaast wordt een overzicht van methodes van alternatieve geschillenoplossing aangeboden.

Deel II (prof. Lust):

In deel II wordt eerst dieper ingegaan op de algemene structuur van het systeem van de rechtsbescherming tegen overheidsoptreden. Vervolgens komen de administratieve beroepen aan bod. De aandacht gaat evenwel voornamelijk naar de administratieve rechtscolleges en in het bijzonder de Raad van State. Er wordt ingegaan op de bevoegdheid van de Raad (vnl. in het raam van het annulatiecontentieux), de procedure voor de Raad, de rechtsmacht ("uitspraakbevoegdheden") en de gevolgen van arresten van de Raad

Lessenrooster

 • Maandag 12 februari 2024 (10.00 - 13.00 uur)
 • Dinsdag 13 februari 2024 (08.30 - 11.30 uur)
 • Maandag 19 februari 2024 (10.00 - 13.00 uur)
 • Dinsdag 20 februari 2024 (08.30 - 11.30 uur)
 • Maandag 26 februari 2024 (10.00 - 13.00 uur)
 • Dinsdag 27 februari 2024 (08.30 - 11.30 uur)
 • Maandag 4 maart 2024 (10.00 - 13.00 uur)
 • Dinsdag 5 maart 2024 (08.30 - 11.30 uur)
 • Maandag 11 maart 2024 (10.00 - 13.00 uur)
 • Dinsdag 12 maart 2024 (08.30 - 11.30 uur)
 • Maandag 18 maart 2024 (10.00 - 13.00 uur)
 • Dinsdag 19 maart 2024 (08.30 - 11.30 uur)
 • Maandag 25 maart 2024 (10.00 - 13.00 uur)
 • Dinsdag 26 maart 2024 (08.30 - 11.30 uur)
 • Maandag 15 april 2024 (10.00 - 13.00 uur)
 • Dinsdag 16 april 2024 (08.30 - 11.30 uur)
 • Maandag 22 april 2024 (10.00 - 13.00 uur)
 • Dinsdag 23 april 2024 (08.30 - 11.30 uur)
 • Maandag 29 april 2024 (10.00 - 13.00 uur)
 • Dinsdag 30 april 2024 (08.30 - 11.30 uur)
 • Maandag 6 mei 2024 (10.00 - 13.00 uur)
 • Dinsdag 7 mei 2024 (08.30 - 11.30 uur)
 • Maandag 13 mei 2024 (10.00 - 13.00 uur)
 • Dinsdag 14 mei 2024 (08.30 - 11.30 uur)

Bekijk de PDF-versie van het lessenrooster

Remarks

De levenslang lerende heeft de keuze om de microcredential on campus, of naar eigen keuze (van plaats en tijd) de opgenomen lessen te verwerken. De evaluatie loopt gelijk met de evaluatie van de andere studenten.

Course number:
GA097-MC-procesrecht
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
12.02.2024
Lecturers:
Piet Taelman
Sabien Lust
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

Auditorium A

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.