Micro-credential Preventieve gezondheid: voeding, beweging, ziekte- en infectiepreventie en mentaal welzijn

Starts on 16.09.2024

Physical Education

Interested?

More information
NL Available online
Tags: voeding, preventie, levensstijl, bewegen, beweging, fysieke activiteit, mentaal welzijn, ziekte, infectie, gezondheid

Description

Zowel onze fysieke als mentale gezondheid staat steeds meer onder druk. Door preventieve (verbeter)acties op het vlak van voeding, beweging, (infectie)ziekten en mentaal welzijn worden personen begeleid naar een gezondere levensstijl.

Deze micro-credential is een samenwerking tussen de opleiding Voedings- en Dieetkunde van de Erasmushogeschool Brussel en de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel. Via evidence– en practice-based inzichten van experten uit bovengenoemde vakgebieden beoogt de micro-credential een breed publiek aan te spreken van professionals in de voedings- en gezondheidsindustrie, human resources en onderwijs.

We bieden je een haalbaar leertraject aan met blended learning, aangeboden door een mix van fysieke lesmomenten, online lesopnames, kennisclips, en opdrachten. Je sluit in deze micro-credential aan bij de reguliere studenten in de basisopleidingen aan de respectievelijke opleidingsinstellingen.

Toelatingsvoorwaarden

Het enige wat je nodig hebt om deze micro-credential te volgen is:

  • Een diploma secundair onderwijs
  • Basiskennis over voeding en welzijn
  • Een gezonde portie interesse in gezondheid en welzijn vanuit een preventieve invalshoek

Vakken

In deze micro-credential worden evidence– en practice-based inzichten gedeeld met betrekking tot voeding doorheen de levensfasen en voor specifieke groepen, beweging, ziekte- en infectiepreventie, en mentaal welzijn. De opleiding bestaat uit 2 vakken:

De vakken worden georganiseerd in het 1ste semester.

De 2 vakken van de opleiding zijn goed voor 8 ECTS.

De lessen Voeding per doelgroep gaan door op de EhB Campus in Jette, de lessen Welzijn bewegen en gezondheid gaan door op de VUB Health Campus in Jette.

Micro-credentials

Wat zijn micro-credentials?

De micro-credentials zijn kleine opleidingen van academisch niveau die zich richten op specifieke competenties. Ze bestaan vaak uit één of enkele vakken, of delen ervan, die meestal ook worden gegeven in een universitaire bachelor- of masteropleiding. Meestal worden de lessen gegeven gedurende enkele uren verspreid over één semester of één academiejaar. Het zijn letterlijk ‘micro-opleidingen’.

Als je slaagt voor de micro-credential, ontvang je een getuigschrift als bewijs dat je de competenties hebt verworven. Je verwerft dus ook echte officiële credits. Daarin verschillen micro-credentials van andere permanente vormingen, studiedagen of lezingen. De credits en competenties die je behaalt met een micro-credential worden erkend in je verdere loopbaan, ook internationaal en kunnen bijvoorbeeld ook leiden tot vrijstellingen bij vervolgopleidingen, ook bij andere instellingen en organisaties.

Micro-credentials zijn belangrijk voor het levenslang leren. In onze snel veranderende maatschappij is het immers essentieel dat iedereen blijft werken aan het vernieuwen van de eigen competenties. Het behalen van een diploma is niet het einde van het leren, maar eerder het begin. Micro-credentials zijn blokjes die je doorheen je leven en je carrière kan opstapelen en combineren om zo je traject zelf verder richting te geven.

Er zijn meerdere voordelen verbonden aan het volgen van micro-credentials. Het zijn korte opleidingen en ze zijn specifiek, je leert enkel wat je nodig hebt om je bij te scholen of te specialiseren. Daarnaast staat het getuigschrift garant voor je behaalde competenties en zijn de credits transfereerbaar en vaak ook in het buitenland erkend. Je kan micro-credentials ook eindeloos combineren en stapelen, in functie van jouw noden en interesses. Ze zijn een grote troef op jouw CV.

Zijn de lessen te combineren met werk en privéleven?

We zetten maximaal in op blended onderwijs, een combinatie van online lessen en lessen on campus. Zo hoeven cursisten niet per se on campus te zijn als het niet nodig is, maar we geloven ook in de meerwaarde van fysieke lesmomenten. Meestal worden de lessen gegeven gedurende enkele uren verspreid over één semester of één academiejaar. Als er voor een bepaalde opleiding verplichte aanwezigheid is, zal dat op voorhand duidelijk gecommuniceerd worden. Je kan steeds de lesroosters van het huidige academiejaar bekijken. In het lesrooster kan je terugvinden of een vak online, on-campus of via lesopnames verloopt. Indien je een vak niet terugvindt in het rooster, zal dit via lesopnames te volgen zijn. Je bekijkt het lesrooster best 'per vak'. Zo kan je zelf de inschatting maken of het combineerbaar is.

Benodigde documenten

Welke documenten heb je nodig om deze micro-credential te kunnen volgen? Ontdek het hier!

Deadlines

Check hier wanneer je je ten laatste kunt inschrijven voor het volgende academiejaar.

Kostprijs

Alle informatie over de kosten van deze micro-credential kan je hier vinden.

Inschrijven voor deze micro-credential kan onder permanente vorming

Contacteer onze micro-credential coördinator

Dag/Avondonderwijs

Deze opleiding kan je volgen in een blended traject van dag- en avondonderwijs. De lessen 'Voeding per Doelgroep' gaan door op maandagvoormiddag, de lessen 'Welzijn, Bewegen en Gezondheid' gaan door op donderdagavond.

Nog vragen?

Contacteer onze micro-credential coördinator via: microcredentials@vub.be

Meer info op de VUB-website

Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Physical Education
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
16.09.2024
Lecturers:
Kristine De Martelaer, Deborah De Geyter, Sarah Blanpain, Saskia Merre
Location

VUB Health Campus Jette
Laarbeeklaan , 103
1090 Jette

More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.