Micro-credential Juridisch kader van de culturele en creatieve sectoren

Starts on 23.09.2024

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° n/a NL

Juridisch kader van de culturele en creatieve sectoren

Description

Dit opleidingsonderdeel omvat 5 clusters met hoorcolleges, permanente evaluatie en een schriftelijk examen. We starten met een eerste cluster over intellectuele eigendom en contracteren in de creatieve sectoren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kijken we naar het auteursrecht, de naburige rechten, het merkenrecht… en raak je vertrouwd met enkele specifieke contracten en het ondernemingsrecht in de creatieve sectoren. In een tweede cluster gaan we dieper in op het sociaal statuut van de kunstenaar, de sociale zekerheid en het arbeidsrecht. We hebben daarbij aandacht voor specifieke sociaalrechtelijke maatregelen om de precaire positie van de kunstenaar te verstevigen. Voorts bekijken we in een derde cluster de verschillende organisatievormen in de creatieve sector, om in een vierde cluster de relatie tussen de kunstenaar of kunstenorganisatie en de fiscaliteit (inkomstenbelasting en btw) te ontvouwen. Afsluiten doen we met een cluster omtrent kunst over de grenzen. In deze laatste cluster gaan we in op de reglementering betreffende visa, sociaal- en arbeidsrechtelijke detachering.

Tijdens de hoor- en oefeningencolleges gaat de docent ook in op voorbeelden en informatie om de impact van de digitalisering, die in verschillende clusters aan bod komt, te schetsen. We houden de vinger aan de pols en reflecteren over de impact van streamingmodellen, NFT’s, digitale productiemethoden, enzovoort op intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast komen de fiscale en sociaalrechtelijk kaders en uitdagingen voor influencers, content creators en podcastmakers aan bod. De docent heeft ook aandacht voor duurzame loopbanen en samenwerkingen in de culturele en creatieve sectoren. Vanuit praktijkervaringen vestigt de docent de aandacht op duurzame businessmodellen en op de impact van het intellectuele eigendomsmanagement.

Program

5 studiepunten

De cursus is opgebouwd rond enkele capita selecta:

1. De culturele en creatieve sectoren als sociaal laboratorium: arbeidsrecht, sociale zekerheid en specifieke vergoedingswijzen.
2. De organisatie van cultuur en artistieke activiteit: ondernemingsrecht, het wetboek verenigingen en vennootschappen, keuzes en combinatiemogelijkheden in organisatievormen.
3. Geld en cultuur: fiscaliteit en belastingen voor individuele kunstenaars en kunstenorganisaties, juridische aandachtspunten met betrekking tot aanvullende financieringsmethoden.
4. Bescherming van kunst en cultuur: intellectuele eigendom en auteursrechten, contractualisering van onderhandelingen voor interne en externe relaties.
5. Cultuur over de grenzen: visaproblematieken, Europese coördinatie van sociale zekerheid en het detacheren van kunstenaars.

De docent gaat tijdens de lessen ook niet voorbij aan voorbeelden en informatie ter schets van de impact van digitalisering die in de verschillende clusters aan bod zullen komen. Zowel in de hoor- als de oefeningencolleges. We houden vinger aan de pols en reflecteren over de impact van streamingmodellen, NFT’s, digitale productiemethoden, et cetera op het vlak van intellectuele eigendomsrechten. Maar evenzeer de fiscale en sociaalrechtelijk kaders en uitdagingen voor influencers, content creators, podcastmakers komen aan bod.

De docent heeft tevens aandacht voor duurzame loopbanen en duurzame samenwerkingen in de culturele en creatieve sectoren. Maar tevens wordt vanuit de praktijkervaring van de docent aandacht gevestigd op duurzame businessmodellen en de impact van intellectele eigendomsmanagement.
Contactmomenten:

• Hoorcolleges
• Seminarie/werkcollege
• Gastcolleges

De hoorcolleges voor dit vak worden opgenomen en beschikbaar gemaakt voor werkstudenten Blackboard.

Course number:
n/a
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management, Art and Culture
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Lecturers:
Tobias Van Royen, Leonie Delaey
Location

UAntwerpen Stadscampus

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.