Micro-credential: Grand Strategy en de multipolaire wereld

Starts on 23.09.2024

Social Sciences

Interested?

More information
° POL009 NL-EN
Tags: Politieke wetenschappen

Description

We leven vandaag in een multipolaire wereld. Er zijn meerdere grootmachten, d.w.z. staten (of unies van staten) wiens beslissingen wereldwijd impact hebben, maar geen van hen heeft voldoende macht om alleen de wereldpolitiek te domineren. Die grootmachten werken samen, maar tegelijk beconcurreren ze elkaar ook: om invloed, grondstoffen, partners, en prestige. Deze interactie zal bepalend zijn voor de wereldpolitiek. Dit gaat over oorlog of vrede. In deze context is het cruciaal om de Grand Strategy van de grootmachten te kennen: wat zijn hun doelstellingen, welke instrumenten gebruiken ze om die na te streven, over welke middelen beschikken ze, wie zijn hun partners?

Deze micro-credential laat deelnemers kennismaken met de basisprincipes om wereldpolitiek te begrijpen. Daarvoor zal doorheen de lens van 4 belangrijke spelers op het toneel bekeken worden: Verenigde Staten van Amerika, China, Rusland en de Europese Unie. De cursus besteed hierbij in het bijzonder ook aandacht aan de strategische geschiedenis van deze spelers.

Deze cursus wordt in het Engels gedoceerd door Prof. Dr. Sven Biscop.

We are living in a multipolar world. There are several great powers, i.e. states (or unions of states) whose decisions have global impact, but none of them has sufficient power to dominate world politics by itself. Those great powers cooperate, but they are competing with each other at the same time: for influence, resources, partners and prestige. This interaction determines world politics. This is about war or peace. In this context, understanding the Grand Strategies of the great powers is crucial: what are their objectives, which instruments are they deploying to pursue them, what is their resource base, who are their partners?

The micro-credential introduces participants in the basic principles of world politics. Therefore it will focus on 4 essential actors: United States of America, China, Russia and the European Union. The course specifically focuses on the strategic history of those actors.

This course will be taught in English by Prof. Dr. Sven Biscop.

Program

Deze opleiding loopt over een periode van 1 semester en omvat 6 studiepunten.

De volledige micro-credential omvat 12 lessen en vindt 1 keer per week plaats in een blok van 2u. Deze lessen vinden plaats in de periode van 25 september 2023 tot 22 december 2022.

De lessenreeksen zullen dieper ingaan op Grand Strategy om de rol van strategische actoren te kunnen gebruiken. Daarbij zullen 10 essentiële kenmerken van de theorie toegelicht en toegepast worden op: de Verenigde Staten van Amerika, China, Rusland en de Europese Unie.

Meer info vindt u terug in de studiefiche.

This course will be taught within the scope of 1 semester and contains 6 credits.

The micro-credential consists of 12 courses which take place once a week (2 hour courses).

The course will analyze strategic actors through the lens of Grand Strategy Theory. Therefore it will apply 10 essential features of the theory on: the United States of America, China, Russia and the European Union.

More info can be found in the study guide.

Course number:
POL009
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Social Sciences
Language:
NL-EN
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Lecturers:
Sven Biscop
Contact person:
psacademie@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.