Micro-credential Financial and management accounting in culturele sectoren

Starts on 23.09.2024

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° n/a NL

De unieke economische aspecten van de culturele en creatieve sectoren

Description

Deze micro-credential is essentieel voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de unieke financiële dynamiek van de culturele en creatieve sectoren. Deze sectoren, die steeds belangrijker worden in onze economie, vereisen een gespecialiseerde kennis van financieel beheer die verschilt van de traditionele economie. De cursus biedt een grondige analyse van financiële praktijken en boekhoudtechnieken specifiek voor deze sectoren, met een focus op zowel commerciële als niet-commerciële entiteiten. Het behandelt essentiële financiële concepten zoals cashflow en rentabiliteit, en bereidt studenten voor op het omgaan met de unieke uitdagingen van deze sectoren, waaronder duurzame en digitale verdienmodellen en complexe overheidsfinanciën. Deze cursus is ideaal voor diegenen die een kritisch en diepgaand begrip willen ontwikkelen van financieel management en accounting binnen de dynamische wereld van cultuur en creativiteit.

Program

Studieomvang: 3 studiepunten

De culturele en creatieve sectoren nemen een bijzondere plek in binnen onze economie. Terecht worden ze als toekomstige groeisectoren geoormerkt. Op het financiële vlak vertonen ze veel gelijkenissen met de traditionele economie maar toch zijn er wezenlijke verschillen. Die gelijkenissen en verschillen vormen het uitgangspunt van de opleiding Financial and Management Accounting.
Na een inleiding waarin de doelstellingen van de financiële en de managementboekhouding worden geschetst, wordt de jaarrekening van de culturele en creatieve sectoren in detail geanalyseerd en dat met aandacht voor zowel commerciële als niet-commerciële spelers. Hierbij wordt dieper ingegaan op de technieken van het dubbel boekhouden, de rekeningen van het actief en het passief en de kosten- en opbrengstenrekeningen. Daarna wordt de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel uitvoerig besproken. Aansluitend wordt aandacht gegeven aan de begrippen toegevoegde waarde, rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en cashflow om aldus de basis voor de volgende cursus financieel management te leggen.
Binnen de context van de CCS zijn verschillende stakeholders actief en spelen de overheden een belangrijke rol en dat op verschillende niveaus, nl. federaal, Vlaams, provinciaal, stedelijk, gemeentelijk en ook Europees. Voor elke culturele of creatieve sector is de rol van de overheden verschillend. De repercussies ervan op het financiële vlak worden eveneens behandeld tijdens de colleges en meer specifiek overheidsfinanciën binnen de Vlaamse overheid.
Extra aandacht gaat naar de uitdagingen van het culturele creatieve veld o.a. de noodzaak aan duurzame en vaak digitale verdienmodellen en hoe omgaan met infrastructuur die vaak niet eens in eigendom is maar wel veel verplichtingen met zich meebrengt.
Tijdens de lessen wordt de leerstof ingeoefend via een set van oefeningen die naarmate de lessen vorderen, complexer worden. Daartoe is voorbereiding door de toekomstige MA nodig.
Tijdens alle colleges wordt aandacht besteed aan de actualiteiten om de facts and figures binnen de juiste politieke, sociologische en economische context te kunnen plaatsen en de toekomstige MA een kritische blik bij te brengen.​

Course number:
n/a
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management, Art and Culture
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Lecturers:
Rita De Graeve, Laura D'hoore
Location

UAntwerpen Stadscampus

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.