Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° FCFRAI_MC_EconomischFransI NL
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials

Description

Voor actieve participatie in het Belgische bedrijfsleven wordt van een economist een goede tot zeer goede praktische kennis van de tweede landstaal verwacht. In de economische regio waartoe Vlaanderen en België behoren is de kennis van het Frans bijna onontbeerlijk, zowel in de externe als in de interne communicatie van het bedrijf. Daarom is de voornaamste doelstelling het verwerven van taalvaardigheden in een algemeen economische en bedrijfsomgeving.

Dit houdt in:

1) het verwerven en actief gebruik van zakelijke en economische terminologie.

2) kennis en herhaling van de voornaamste grammaticale regels en hun toepassing in een bedrijfssetting.

3) inoefenen van de verscheidene taalvaardigheden: schrijven van emails en korte zakelijke teksten, begrijpen van actuele en algemeen economische schriftelijke en audiovisuele boodschappen, voeren van eenvoudige gesprekken in een (bedrijfs)economische context.

Inhoud

De cursus is onderverdeeld in zes thematische modules waarbij het bedrijfsleven centraal staat:

1) L’entreprise

2) Les relations internationales

3) L’emploi

4) La bancassurance

5) Le marketing

6) La consommation.

Alle modules bevatten:

• een algemeen lexicon geselecteerd op basis van zijn professionele relevantie (A-lexicon)

• een economisch (niet gespecialiseerd) basislexicon (B-lexicon)

en zijn opgevat volgens hetzelfde schema:

• een inleiding en situering van het thema aan de hand van a) één (of meerdere) actuele tekst • (en); b) woordenschatoefeningen gebaseerd op de woordenlijsten;

• een communicatie-act en/of een redactie-oefening (b.v. e-mail, motivatiebrief) en een (kijk-) • luisteropdracht (bijv. duurzame economie, influencers, betaalmiddelen etc.)

• contrastieve problemen tussen het Frans en het Nederlands • synthese

Een grammaticamodule herhaalt de belangrijkste grammaticaregels a.h.v. schema's en oefeningen. Daarnaast bevat de cursus ook een overzicht van de vervoeging van de werkwoorden en van de voornaamste uitspraakregels.

Begincompetenties

Van de student wordt van bij de start een goede praktische kennis van het Frans verwacht in overeenstemming met de eindtermen van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Eindcompetenties Frans voor het ASO (derde graad) situeren zich op het niveau B1 van het Europese Referentiekader voor de talen (ERK).

Leerresultaten

1) De basisregels van de Franse grammatica kennen en kunnen toepassen in een (bedrijfs) economische context.

2) Actief kunnen gebruik maken van economische basistermen.

3) Korte zakelijke teksten kunnen schrijven.

4) Korte zakelijke conversaties kunnen voeren.

5) Korte zakelijke berichten kunnen begrijpen.

6) Korte actuele teksten en audio-fragmenten over socio-economische onderwerpen kunnen begrijpen.

Program

De micro-credential volgt hetzelfde stramien als de reguliere opleidingsonderdelen.

  • Studietijd: 90u

Remarks

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze pagina vanaf 1 augustus 2024.

Course number:
FCFRAI_MC_EconomischFransI
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Lecturers:
Pascale Hadermann
Kimberly Merckx
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.