Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° FCECBE_EB2123_Knockaert-Desmidt-Merlevede_Economie en bedrijfskunde NL
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials

Description

Dit basisvak verschaft inzicht in de economische manier van denken. Het vak maakt studenten vertrouwd met een aantal centrale economische concepten, fenomenen en mechanismen om zo de student in staat te stellen de economische realiteit te begrijpen en te analyseren. De cursus reikt enerzijds een aantal traditionele economische tools aan en gaat daarnaast in op recente economische ontwikelingen. Na een inleidende welvaartsanalyse en overzicht van de economische scholen, analyseren we recente economische ontwikkelingen met aandacht voor economische groei en ongelijkheid, de rol van marktwerking versus overheid, mededinging, globalisering, duurzaamheid, technologie en innovatie.

Door dit opleidingsonderdeel verwerven de cursisten bijkomend een breed inzicht in de belangrijkste begrippen, denkwijzen en theorieën van het wetenschappelijk beheer of management, evenals van enkele belangrijke functionele domeinen.

Program

  • Hoorcollege 65 u
  • Zelfstandig werk 5 u
  • Begeleide zelfstudie 5 u

Remarks

Inschrijven voor de micro-credential kan eenvoudig via deze link. Meer info vind je via de studiekiezer.

Course number:
FCECBE_EB2123_Knockaert-Desmidt-Merlevede_Economie en bedrijfskunde
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
01.10.2022
Lecturers:
Mirjam Knockaert
Sebastian Desmidt
Bruno Merlevede
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.