Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° FCATBE_EB2123_Knockaert-Desmidt-Baert-Omey_Arbeid, tewerkstelling en bedrijfskunde NL
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials

Description

Door dit opleidingsonderdeel verwerven cursisten een breed inzicht in de belangrijkste begrippen, denkwijzen en theorieën van het wetenschappelijk beheer of management, evenals van enkele belangrijke functionele domeinen.

Bijkomend laat het cursisten inzicht verwerven in de functies en werking van de arbeidsmarkt. In hoofdzaak gaat dit over: vraag naar arbeid, aanbod van arbeid, werkzaamheid, werkloosheid en loonvorming. Inzake loonvorming wordt de studenten een inzicht gegeven in de werking van het Belgische systeem van sociaal overleg. Ook de Belgische sociale zekerheid komt aan bod. Daarnaast maken de studenten kennis met uiteenlopend(e) beleid, onderzoek en visies omtrent de arbeidsmarkt.

Leerresultaten

 1. Inzicht in begrippen en theorieën van management in de verschillende bedrijfseconomische domeinen en deze kunnen toepassen.
 2. Beginselen van "ondernemerschap" begrijpen en het belang van ondernemerschap en innovatie inzien
 3. Een breed inzicht verwerven in het functioneren van bedrijven en het werk van een manager
 4. Diverse visies op bedrijfskunde en hun onderlinge samenhang begrijpen.
 5. Kennen en begrijpen van essentiële begrippen en redeneringen inzake de werking en functies van de arbeidsmarkt.
 6. Analyseren en verklaren van de werking van het Belgische systeem van sociaal overleg en de Belgische sociale zekerheid.
 7. Kennen en begrijpen van belangrijke evoluties op de Belgische arbeidsmarkt.
 8. Beoordelen en formuleren van een visie omtrent actuele arbeidsmarktthema's.

Program

 • Hoorcollege 57.5 u
 • Zelfstandig werk 5.0 u
 • Begeleide zelfstudie 12.5 u
 • Werkcollege 15 u

Remarks

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze link. Meer info vind je via de studiekiezer.

Course number:
FCATBE_EB2123_Knockaert-Desmidt-Baert-Omey_Arbeid, tewerkstelling en bedrijfskunde
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Lecturers:
Mirjam Knockaert
Sebastian Desmidt
Stijn Baert
Eddy Omey
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.