Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° FCACEC_EB2221_Everaert-Verhoeye-Schoors_Accounting en Economie NL
Tags: Volledig aanbod , Micro-credentials

Description

De opleiding heeft als doel de cursisten inzicht te geven in de creatie van de jaarrekening (het jaarlijkse financiële rapport van elke onderneming). De basisbeginselen van accounting staan centraal en cursisten leren deze ook kritisch toepassen.

Daarnaast geeft het de cursist een globaal overzicht in de economische wetenschap. Een kern van theoretische beschouwingen wordt aangevuld met institutionele gegevens en met praktische toepassingen op hedendaagse economische problemen. Doorheen het opleidingsonderdeel wordt tevens het accent gelegd op de ontwikkeling van de economische wetenschap en wordt het verband met sociaal-politieke opvattingen benadrukt, dit teneinde de studenten tot een kritische houding aan te zetten.

Leerresultaten

De leerresultaten voor deze micro-credential zijn de volgende:

1. Begrip van de jaarrekening en de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes

2. Toepassing boekhoudtechniek en resultaat van de onderneming bepalen alsook de Balans en resultatenrekening genereren

3. de essentie van de economische analyse doorgronden en toepassen

4. kennis, inzicht en toepassen van micro-economische begrippen en relaties

Program

De micro-credential volgt hetzelfde stramien als de reguliere opleidingsonderdelen.

  • Werkcollege: geleide oefeningen 22.5 u
  • Hoorcollege 67.5 u
  • Begeleide zelfstudie 5.0 u

Remarks

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze pagina. Meer info vind je via de studiekiezer.

Course number:
FCACEC_EB2221_Everaert-Verhoeye-Schoors_Accounting en Economie
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
23.09.2024
Lecturers:
Patricia Everaert
Koen Schoors
Jan Verhoeye
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.