Micro-credential Aansprakelijkheid

Starts on 21.09.2025

Law

Interested?

More information
° n/a NL

Van advocaat tot zorgverstrekker

Description

Het potentieel aantal buitencontractuele relaties die iedereen dagelijks aangaat, die mogelijk kunnen leiden tot een buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering, is niet te overzien.Te denken valt aan diegene die zich in het wegverkeer begeeft en zo het slachtoffer wordt van een ongeval, eenieder wiens (minderjarige) kinderen op school of gedurende een activiteit van de jeugdbeweging schade veroorzaken, diegene die geconfronteerd wordt met verontreinigde en potentieel schadelijke voedingsmiddelen, etc.

In deze micro-credential wordt uitvoerig aandacht besteed aan diverse buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen, met inbegrip van een analyse van het geldende causaliteitsbegrip.Enerzijds worden daartoe de algemene principes uiteengezet zoals die voortvloeien uit het oude BW, de heersende rechtspraak en rechtsleer alsmede de op tafel liggende voorstellen tot invoering van een nieuw Boek 6 in het BW inzake buitencontractuele aansprakelijkheid.Anderzijds volgt een overzicht van enkele specifieke probleemstellingen waaronder de aansprakelijkheid voor producten (met bijzondere aandacht voor voedingsmiddelen), de aansprakelijkheid van specifieke beroepsgroepen (o.a. artsen, advocaten en specifieke aansprakelijkheden binnen ondernemingsverband) alsmede enkele specifieke aansprakelijkheden lastens de overheid (o.a. voor het wegbeheer en het toezicht op de markt).

Doelgroep

Deze micro-credential staat open voor alle geïnteresseerden in het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht, mits zij houder zijn van een hogeschool of universitair diploma.

Program

Deze micro-credential wordt enkel ingericht tijdens de oneven academiejaren.

Wij zijn gebonden aan de inschrijfdata van de centrale onderwijsadministratie van de UAntwerpen (gebaseerd op het semestersysteem van de bachelor/masteropleidingen).
Je schrijft je best in minstens 1 week voor de start van de micro-credential.Remarks

  • Deze micro-credential wordt enkel ingericht tijdens de oneven academiejaren.
  • Alles lessen worden gegeven door (gast)docenten met de nodige praktijkkennis.
  • Diplomavereiste: diploma academische of professionele bachelor (of gelijkgesteld) binnen om het even welk studiegebied.

Course number:
n/a
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2025 - 2026
Starting date:
21.09.2025
Lecturers:
Dimitri Verhoeven & gastdocenten uit de praktijk
Contact person:
allic.nexus@uantwerpen.be
Location

Leerstoel ALLIC - i.s.m. Nexus

UAntwerpen

  • Stadscampus (op zaterdag 09.00 - 13.00 uur)
  • Online (op dinsdag 18.45 - 21.45 uur)
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.