Meten en beheersen van overhead (voorinschrijving)

Starts on 30.06.2021

Economics, Business and Management

Interested?

More information
° EB22_Vanhee_2021_Meten en beheersen van overhead NL
Tags: Alles , Accountancy - non-profitsector , Accountancy - publieke sector

Description

Overhead is een gevoelig onderwerp zowel in de private, publieke als non-profit sector. Vaak heeft het een negatieve bijklank en wordt het gepercipieerd als overbodige kosten die nooit laag genoeg kunnen zijn. Over de waarde en het nut ervan wordt zelden gesproken. Omwille van deze gevoeligheid en hun maatschappelijke functie, maken non-profit instellingen uit bepaalde sectoren (bv. NGO’s) van tijd tot tijd cijfers openbaar omtrent hun overhead en dit ter legitimering van hun werking. Maar waar geeft men het eigenlijk over? Hoe komt men tot deze cijfers? Vaak wordt een eigen invulling gegeven aan het begrip overhead en de concrete berekening ervan. Hierdoor is ‘benchmarking’ vaak onmogelijk . Ook de diverse subsidiërende overheden hanteren elk hun eigen definitie van overhead.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot de financiële verantwoordelijken, als de directieleden, coördinatoren, leidinggevenden en andere beleidsmedewerkers die nauw betrokken zijn bij de financiële administratie van hun organisatie en een algemene boekhoudkundige voorkennis hebben.

Program

Tijdens deze opleiding van een halve dag wordt een methodiek aangereikt om de overhead op een uniforme manier in kaart te brengen en te analyseren. Hierbij zullen volgende aspecten aan bod komen:

  • Bespreken van enkele internationale studies m.b.t. overhead en het meten ervan
  • Afbakening van het begrip overhead (overheadkosten versus overheadlaten; generieke versus sectorspecifieke overheadkosten)
  • Het meten van overhead aan de hand van een overheadmeetinstrument vertrekkende vanuit de jaarrekening
  • Berekening van overheadratio’s (bv. “passthrough rate”)
  • Verklaring overheadratio’s aan de hand van verklarende factor (bv. grootteorde van de instelling)

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 15.

De deelnemers wordt gevraagd om, in de mate van het mogelijke, de proef- en saldibalans van hun organisatie mee te brengen die als uitgangspunt zal gebruikt worden voor het meten van de overhead.

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 130,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie en koffiepauze. De opleiding duurt een halve dag via MS Teams.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee, die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is auteur van diverse publicaties in het vakdomein accounting, auditing en financieel management in de publieke en non-profit sector en heeft ondertussen in het kader van diverse onderzoeks- en adviesprojecten een ruime ervaring opgebouwd in deze sectoren.

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Remarks

Voor deze opleiding wordt gewerkt met een systeem van voorinschrijvingen.

Na ontvangst en verwerking van je voorinschrijving sturen wij je een elektronische bevestiging hiervan. Van zodra er 8 voorinschrijvingen zijn, krijg je van ons een e-mail met de opleidingsdatum en de link om als eerste definitief in te schrijven voor de opleiding.

Voorinschrijven voor deze opleiding kan je hier.

Na ontvangst en verwerking van de definitieve inschrijving sturen wij je opnieuw een elektronische bevestiging hiervan (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt je de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Course number:
EB22_Vanhee_2021_Meten en beheersen van overhead
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and Management
Language:
NL
Academic year:
2020 - 2021, 2021 - 2022
Starting date:
30.06.2021
Lecturers:
Christophe Vanhee - https://febacademy.ugent.be/lesgever/christophe-vanhee
Contact person:
febacademy@ugent.be
Location

Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit - https://febacademy.ugent.be/locaties/vakgroep-accountancy-bedrijfsfinanciering-en-fiscaliteit

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.