Meerdaagse cursus “Orofaciale pijn en disfunctie” inclusief temporomandibulaire pijn en disfunctie (Module 2)

Starts on 13.09.2024

Health Sciences

Interested?

More information
° IC_OPD2.24 NL
Tags: Manuele therapie , Generiek toegankelijke kinesitherapie , Logopedie , Kinderen

Description

De cursus bestaat uit 3 Modules. Alle modules moeten aansluitend gevolgd worden, maar hebben een afzonderlijke inschrijving.

De opleiding orofaciale pijn en disfunctie is uniek in Vlaanderen. Er werd bewust gekozen om de opleiding niet te beperken tot het temporomandibulaire gewricht. Klachten in deze regio kunnen immers van diverse oorsprong zijn binnen het gehele orofaciale gebied. Door verschillende topics aan bod te laten komen, heb je na deze 10-daagse opleiding heel wat bagage mee om aan de slag te gaan als orofaciaal therapeut.

In 2024-2025 zal de opleiding bestaan uit 10 lesdagen: 9 lesdagen voor de basisopleiding en een terugkomdag die we ook openstellen voor oud-cursisten. Hierdoor faciliteren we een manier om orofaciaal therapeuten met elkaar in contact te brengen en op ontstaat een netwerk van Vlaamse gespecialiseerde kinesitherapeuten voor de behandeling van specifieke klachten in de nek-, hals- en hoofdregio.

Tijdens de gehele cursusreeks, opgedeeld in 3 modules, worden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld. Er wordt geregeld casuïstiek gebracht en ruimte tot vragen stellen of om eigen casuïstiek aan te brengen is er steeds. Deze navorming wordt gegeven door een internationaal en multidisciplinair team van lesgevers en richt zich op kinesitherapeuten en logopedisten. U hoeft geen voorkennis te hebben van deze orofaciale regio om goed te kunnen meevolgen.

Module 2 bestaat uit twee weekends. Tijdens het eerste weekend van deze module focussen we een halve dag op het domein van de logopedie. Dit is voor veel kinesitherapeuten onbekend terrein en van onderschatte waarde in het onderzoeken en behandelen van patiënten met orofaciale klachten. In de namiddag staat de aangezichtsverlamming op het programma. Je leert dit herkennen, testen en krijgt richtlijnen mee omtrent de meest optimale behandeling en opvolging. Tijdens deze module komen ook tinnitus en duizeligheid aan bod. Tenslotte bouwen we verder op het praktijkgedeelte van module 1. Dit keer verdiepen we ons in myogene temporomandibulaire disfuncties (TMD) en wordt met parafuncties en splinttherapie opnieuw een brug gemaakt met module 1 waarin bruxisme reeds aan bod kwam. Het tweede weekend wordt gestart met een theoretisch luik over de slaap en bewegingsstoornissen, gevolgd door een casuïstiek luik. Hoofdpijn en TMD vormen het laatste topic van de eerste dag. Op de 2e dag starten we met hoofdpijn en TMD. Deze dag wordt verdergezet met een luik over neuropatische pijn in de orofaciale regio en het inoefenen van alles wat we tot nu toe geleerd hebben d.m.v. casuïstiek. Er worden casussen aangereikt door de lesgever, maar ook casussen uit jouw praktijk kunnen aan bod komen.

Tijdens het eerste weekend komen lesgevers Evelyn Van Dessel (lodopedist, BE), Monique Bot (gnatholoog en manueel therapeut, RadboudUMC, NL) en Prof. dr Sarah Michiels (manueel therapeut, Universiteit Hasselt, BE) aan het woord. De practica worden ondersteund door Leen Uyttendaele (manueel therapeut, Universiteit Gent, BE). Tijdens het tweede weekend zien we Monique en Leen terug en hebben we lesgeefster Miche De Meyer (tandarts, Vrije Universiteit Brussel en AZ Jan Palfijn Gent, BE) te gast.

Leerdoelen

1. De deelnemer kent de link tussen tongpositie, ademhaling, gebit en temporomandibulaire klachten;

2. De deelnemer kan in het kader van een aangezichtsverlamming de Sunnybrook afnemen;

3. De deelnemer weet wat tinnitus is en kan dit kaderen binnen temporomandibulaire klachten;

4. De deelnemer kan myogene temporomandibulaire dysfuncties (TMD) onderzoeken en behandelen;

5. De deelnemer kent de verschillende stadia van de slaap en kent het belang van slaap- en

bewegingsstoornissen bij temporomandibulaire disfuncties (TMD);

6. De deelnemer kent verschillende types hoofdpijn en kan dit koppelen aan de orofaciale regio;

7. De deelnemer kan uitleggen wat neuropatische pijn is en kan dit vertalen naar de meest geschikte

behandelmethode.

Doelgroep

Kinesitherapeuten, Logopedisten

Program

Dag 5: Vrijdag 13 september 2024

09.00 - 10.30 uur: Logopedie en TMD: anatomie – slik -en kauwfunctie - oromyofunctionele therapie (o.a. tongpositie) (Evelyn Van Dessel)

10.30 - 10.45 uur: pauze

10.45 - 12.30 uur: Logopedie en TMD: anatomie – slik -en kauwfunctie - oromyofunctionele therapie (o.a. tongpositie) (Evelyn Van Dessel)

12.30 - 13.30 uur: lunch

13.30 - 15.15 uur: Kennismaking aangezichtsverlamming onderzoek en mimetherapie (Monique Bot)   

15.15 - 15.30 uur: pauze

15.30 - 17.00 uur: Kennismaking aangezichtsverlamming onderzoek en mimetherapie (Monique Bot)   

Dag 6: Zaterdag 14 september 2024

9u00 - 10.30 uur: Tinnitus en duizeligheid: theorie (Prof. Dr. Sarah Michiels)

10.30 - 10.45 uur: pauze

10.45 - 12.30 uur: Tinnitus en duizeligheid: praktijk (Prof. Dr. Sarah Michiels)

12.30 - 13.30 uur: lunch         

13.30 - 14.00 uur: Parafuncties en splinttherapie (Monique Bot)                        

14.00 - 15.00 uur: Praktijk TMD: myogene TMD (Monique Bot & Leen Uyttendaele)                        

15.00 - 15.15 uur: pauze

15.15 - 17.00 uur: Casuïstiek en praktijk TMD: myogene TMD (Monique Bot & Leen Uyttendaele)

Dag 7: Vrijdag 11 oktober 2024

09.00 - 10.45 uur: Slaapgeneeskunde en therapie (Prof. Dr. Miche De Meyer)

10.45 - 11.00 uur: pauze

11.00 - 12.30 uur: Bewegingsstoornissen (met accent op oromandibulaire en cervicale dystonie) (Prof. Dr. Miche De Meyer)

12.30 - 13.15 uur: lunch

13.15 - 15.15 uur: Casuïstiek (Prof. Dr. Miche De Meyer)

15.15 - 15.30 uur: pauze

15.30 - 17.00 uur: Quality Sensory Testing (QST): praktijk (Monique Bot & Leen Uyttendaele)

Dag 8: Zaterdag 12 oktober 2024

09.00 - 10.30 uur: Hoofdpijn en TMD (Monique Bot)

10.30 - 11.00 uur: pauze

11.00 - 12.30 uur: Neuropatische pijn (Monique Bot)

12.15 - 13.15 uur: lunch

13.15 - 15.15 uur: Workshop Gevolgenmodel en 4P-model (Monique bot)

15.15 - 15.30 uur: pauze

15.30 - 17.00 uur: Casuïstiek en praktijk: onderzoek en behandeling DC/TMD en WOP werkboek (Monique Bot & Leen Uyttendaele)

Remarks

Onze cursussen gaan standaard door van 09.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting (goedgekeurd). Acrehab - DV.O103194

Accreditatie voor kinesitherapeuten:

* PQK - Algemeen Kwaliteitslabel Kinesitherapie: 24 punten toegekend

* PQK - Subportfolio Manuele Therapie: 56 punten toegekend

Course number:
IC_OPD2.24
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Health Sciences, Physiotherapie
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
13.09.2024
Lecturers:
Evelyn Van Dessel
Monique Bot
Sarah Michiels
Micheline De Meyer
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.