Masterclass Accounting Education: NABO voor leerkrachten SO

Starts on 22.08.2024

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° EB22_Everaert_NABO NL
Tags: Volledig aanbod , Secundair onderwijs

Description

Steunend op zowel rijke vakinhoudelijke, als vakdidactische kennis werd er een nieuwe aanpak boekhoudonderricht (NABO) ontwikkeld om leerlingen te laten kennis maken met boekhouden, en zo op een efficiënte en aangename manier inzicht te verwerven in de jaarrekening van een onderneming.

Program

De nieuwe aanpak vertrekt hierbij uit onderstaande basispijlers:

  • De methode start vanuit het globale beeld en de brede context om pas later de technieken aan te leren. Dit om meer inzicht in het ruimere kader te verwerven.
  • We starten vanuit het ondernemerschap en introduceren het boekhouden aan de hand van beslissingen in een onderneming, zodat leerlingen de impact zien van de beslissing op de ‘gezondheid’ van de onderneming.
  • Het finale doel is meer inzicht te verwerven en minder nadruk te leggen op het van buiten leren. (= het “diepere” leren)
  • “Learning by doing” eerder dan “learning by watching”
  • We vertrekken vanuit de interesses en leefwereld van de jongeren.

In de afgelopen jaren werd de methode uitgebreid onderzocht en aangepast aan het secundair onderwijs. Tijdens deze tweedaagse opleiding maakt u als leerkracht kennis met deze nieuwe aanpak. Als leerkracht wordt u ondergedompeld in concrete lessituaties en kan u zelf de nieuwe methode ervaren. We gidsen u doorheen de verschillende stappen en bieden veel ondersteunend materiaal aan: handboek voor de leerlingen, didactische leidraad voor de leerkracht, uitgewerkte oefeningen, toetsen en taken, beeldmateriaal, spelen,… Dit volledige lessenpakket wordt na de opleiding ter beschikking gesteld. Na deze opleiding kan u als leerkracht genieten van een verdere persoonlijke begeleiding, wanneer u de methode zelf toepast in uw eigen klas. Daarnaast zetten we tijdens deze opleiding in op de vorming van een NABO-Community, om o.a. een mogelijke uitwisseling van lesmateriaal tussen de deelnemende leerkrachten te faciliteren.

Voor wie?

Leerkrachten (bedrijfs-)economie uit het secundair onderwijs.

Praktisch?

De opleiding wordt georganiseerd over 2 volledige dagen: 22 en 23 augustus 2024. Daarnaast worden drie reconnect momenten ingepland. In het schooljaar, volgend op de opleiding, organiseren we 3 reconnect-momenten waarin we ingaan op uw vragen en ervaringen en nieuw/uitbreidingsmateriaal aanbieden.

De deelnamekost per persoon bedraagt 250 EUR. Dit betreft een niet-residentiële opleiding. De opleiding zal doorgaan op campus Ledeganck (Karel Lodewijk Ledeganckstraat 35, 9000 Gent)

Meer info?

Meer info over het NABO-onderzoeksproject via: www.accountingeducation.ugent.be

Wens je in te schrijven?

Contacteer Laura Claeys via e-mail: lmiclaey.claeys@ugent.be

Remarks

De officiële inschrijvingen zijn geopend.

Course number:
EB22_Everaert_NABO
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
22.08.2024
Lecturers:
Patricia Everaert
Evelien Opdecam
Laura Claeys
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.