Actuele boekhoudkundige topics bij lokale en provinciale besturen

Starts on 28.11.2024

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° EB22_Vanhee_2021_Actuele boekhoudkundige topics bij lokale en provinciale besturen NL
Tags: Volledig aanbod , Korte opleidingen

Description

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op actuele topics die verband houden met de boekhouding en financiële rapportering bij de Vlaamse lokale en provinciale besturen.

Tevens wordt ook kort ingegaan op de meeste recente boekhoudfiches die door het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) werden gepubliceerd.

Tot slot wordt aan de deelnemers van deze opleiding de mogelijkheid geboden om een concrete vraag voorafgaand aan de opleiding aan de docent voor te leggen. Deze zal dan, voor zover ze voldoende generiek is, tijdens de opleiding aan bod komen.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich in eerste instantie tot de financiële verantwoordelijken (financieel directeurs) en medewerkers van de financiële afdeling van de Vlaamse lokale en provinciale besturen (gemeenten/OCMW’s/provincies/AGB’s/APB’s/OCMW-verenigingen/VGC) die dagdagelijks betrokken zijn bij de boekhouding. Ook voor de medewerkers van de toezichthoudende/subsidiërende overheden en externe adviseurs van Vlaamse lokale en provinciale besturen kan deze opleiding een meerwaarde zijn. Voor het volgen van deze opleiding is enige voorkennis m.b.t. het boekhoudkundige luik van de beleids- en beheerscyclus (BBC) vereist.

Program

Tijdens deze opleiding zullen alvast de volgende vragen aan bod komen:

  • Aansluiting tussen de budgettaire en algemene boekhouding
  • Hoe moeten diverse types subsidies, legaten en schenkingen worden opgenomen (wanneer, voor welk bedrag, …)?
  • Hoe moet worden omgegaan met de diverse gebruiksrechten op activa (leasing, recht van opstal, vruchtgebruik, erfpacht, DBFM-overeenkomsten, …)?
  • Hoe moeten de verschillende pensioenverplichtingen en eventueel opgebouwde reserves hiervoor van de besturen tot uitdrukking worden gebracht;
  • Wanneer moeten voorzieningen en waardeverminderingen worden aangelegd?
  • Wat zijn de rapporteringsverplichtingen m.b.t. de financiële relaties met bestuurders en nauw gelieerde entiteiten?
  • Hoe moeten fusies tussen verenigingen en stichtingen boekhoudkundig verwerkt worden?
  • Hoe moet de ruil van vaste activa boekhoudkundig worden verwerkt?
  • Hoe ziet de boekhoudkundige verwerking van waarborgregelingen en onbeschikbare gelden eruit?

Afhankelijk van de actualiteit zullen eventueel nog andere topics worden behandeld.

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 15.

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 325,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze. Indien de omstandigheden het toelaten wordt deze opleiding georganiseerd in de gebouwen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van 9u tot 16u. Mocht dit door omstandigheden niet toegelaten zijn gaat de opleiding online via MS Teams door.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is auteur van het deel Boekhoudpraktijk van Lokaal Financieel Management (Politeia) en de syllabus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ (Politeia) en was nauw betrokken bij de voorbereiding van de BBC-boekhoudwetgeving. Dhr. Christophe Vanhee heeft naar aanleiding van diverse onderzoeks- en adviesopdrachten een ruime kennis opgebouwd in dit vakgebied.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Remarks

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Na inschrijving wordt u elektronisch de factuur toegestuurd. Het documentatiemateriaal, en een MS Teams link in geval van online sessie, wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier om feedback te geven op deze opleiding.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Course number:
EB22_Vanhee_2021_Actuele boekhoudkundige topics bij lokale en provinciale besturen
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
28.11.2024
Lecturers:
Christophe Vanhee
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.