Knelpuntboekingen bij lokale en provinciale besturen

Starts on 31.05.2023

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° EB22_Vanhee_2021_Knelpuntboekingen bij lokale en provinciale besturen NL
Tags: Volledig aanbod , Korte opleidingen , Accountancy - publieke sector

Description

Met de beleids- en beheerscyclus (BBC) heeft de wetgever het boekhoudkundig kader voor lokale en provinciale besturen gemoderniseerd. Niet alleen sluiten de boekhoudkundige bepalingen nauwer aan bij het ondernemingsboekhouden, er werd bij de uitwerking ervan ook rekening gehouden met internationale verplichtingen en standaarden.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich in eerste instantie tot de financiële verantwoordelijken (financieel directeurs) en medewerkers van de financiële afdeling van lokale en provinciale besturen (gemeenten/OCMW’s/provincies/AGB’s/APB’s/OCMW-verenigingen) die dagdagelijks betrokken zijn bij de boekhouding. Ook voor de medewerkers van de toezichthoudende/subsidiërende overheden en externe adviseurs van lokale en provinciale besturen kan deze opleiding een meerwaarde zijn.

Program

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op het boekhoudkundige luik van de BBC. Concreet zullen enkele complexe en minder evidente, maar voor lokale en provinciale besturen vaak zeer belangrijke activiteiten, transacties en gebeurtenissen worden behandeld en hun repercussies voor de budgettaire en algemene boekhouding. Enkele, niet-limitatieve, voorbeelden van topics die aan bod zullen komen zijn:

  • Boeking van herwaarderingen;
  • Boekingen van diverse schenkingen, legaten en (investerings)subsidies (hoe, wanneer en voor welk bedrag moet de verschillende types subsidies, schenkingen en legaten worden geboekt);
  • Boekhoudkundige verwerking van erfpachtconstructies;
  • Boekhoudkundige verwerking van leasings;
  • Boeking van voorzieningen;
  • Boeking van een ruil van materiële vaste activa;
  • Boekhoudkundige verwerking van erfgoederen;
  • Boekhoudkundige verwerking van interne facturaties en facturering tussen gemeente en ocmw;
  • Boekhoudkundige verwerking waarborgregelingen en onbeschikbare gelden;

Aan de deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om eventuele knelpuntboekingen binnen hun bestuur aan te brengen. Op voorwaarde dat deze enkele dagen voorafgaand aan de opleiding per email naar de docent worden doorgestuurd, zullen deze dan aan bod kunnen komen tijdens de opleiding.

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 15.

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 295,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze. Indien de omstandigheden het toelaten wordt deze opleiding georganiseerd in de gebouwen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van 9u tot 16u. Mocht dit door omstandigheden niet toegelaten zijn gaat de opleiding online via MS Teams door.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is auteur van het deel Boekhoudpraktijk van Lokaal Financieel Management (Politeia) en de syllabus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ (Politeia) en was nauw betrokken bij de voorbereiding van de BBC-boekhoudwetgeving. Dhr. Christophe Vanhee heeft naar aanleiding van diverse onderzoeks- en adviesopdrachten een ruime kennis opgebouwd in dit vakgebied.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Remarks

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Na inschrijving wordt u elektronisch de factuur toegestuurd. Het documentatiemateriaal, en een MS Teams link in geval van online sessie, wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier om feedback te geven op deze opleiding.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Course number:
EB22_Vanhee_2021_Knelpuntboekingen bij lokale en provinciale besturen
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023
Starting date:
31.05.2023
Lecturers:
Christophe Vanhee
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.