Psychology

Interested?

More information
° D_A_2122_KNP01 NL
Tags: Klinische neuropsychologie

Description

De 2-jarige postacademische vorming in de klinische neuropsychologie heeft tot doel de kennis en de vaardigheden van de deelnemers op het vlak van de klinische neuropsychologie te verbreden en te verdiepen. Hiertoe wordt de student onderwezen in de basisbegrippen van de fundamentele neurowetenschappen en de basisprincipes van het neuropsychologisch onderzoek, en de cognitieve revalidatie bij kind en volwassene. Gebaseerd op deze kennis wordt de functionele anatomie van verschillende cognitieve functies behandeld naast de belangrijkste stoornissen die zich hierin kunnen voordoen. Daarbij komen de diagnostiek, de behandeling en de begeleiding van de onderscheiden pathologie aan bod.

Vervolgens worden de neuropsychologische aspecten van specifieke neurologische, psychiatrische als levensloop bepaalde stoornissen behandeld. Klinische context, deontologische, medico-legale en forensische aspecten komen eveneens aan bod.
De postacademische vorming in de klinische neuropsychologie wordt interuniversitair georganiseerd door de deelnemende universiteiten. Elke cyclus loopt over 2 academiejaren; tijdens het 2de studiejaar van elke cyclus kunnen er zich geen nieuwe studenten voor de betrokken postacademische/permanente vorming inschrijven.

Deze 2-jarige universitaire vorming in de klinische neuropsychologie wordt georganiseerd door de Vlaamstalige universiteiten van Brussel, Gent en Leuven in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP). Met dit initiatief komen we tegemoet aan een reeds jarenlange verzuchting vanuit het professionele veld naar een academische specialisatieopleiding inzake klinische neuropsychologie.

Op de website van de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie vindt u alle relevante informatie inzake toelatingsvoorwaarden, inschrijvingsmodaliteiten en studieprogramma.

De volgende interuniversitair georganiseerde vorming klinische neuropsychologie vangt aan in het academiejaar 2021-2023 en wordt aan de KULeuven georganiseerd.

De deelnemende universiteiten treden beurtelings op als coördinerende instelling.

Remarks

Inschrijvingsmodaliteiten cyclus 2021-2023


Alle kandidaten die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen dienen hun kandidatuur SCHRIFTELIJK in te dienen vanaf 1 februari 2021 en ten laatste voor 1 juni 2021 ter attentie van Prof. Dr. C. Lafosse

Adres:

Prof. Dr. C. Lafosse
Paramedisch en Wetenschappelijk Directeur
Revalidatieziekenhuis RevArte
Drie Eikenstraat 659
2650 Edegem

T +32 (0)3 210 6090
M +32 (0)475 766182
e-mail: christophe.lafosse@revarte.be

Per brief zullen kandidaten hun deelname motiveren alsook een kort curriculum vitae toevoegen. Het curriculum vitae omvat naast de gebruikelijke persoonsgegevens informatie over hun academische en eventueel professionele carrière (maximaal 2 A4 pagina’s lang). In een bijgevoegde motivatiebrief van maximaal 2 A4 pagina's lang lichten de kandidaten hun motivatie voor het volgen van de opleiding klinische neuropsychologie toe. Laatstejaars studenten (die op het ogenblik van kandidaatstelling het vereiste diploma nog niet hebben) mogen hun kandidatuur stellen onder de opschortende voorwaarde dat, indien zij worden geselecteerd, zij het diploma zullen hebben behaald voor de aanvang van de cyclus in oktober 2021. Het aantal deelnemers is gelimiteerd tot 35. De stuurgroep zal op basis van de schriftelijke motivaties en bij meerderheid van stemmen een selectie maken. Deze beslissing is niet aanvechtbaar en valt ten laatste op 14/07/2021. De geselecteerde kandidaten worden schriftelijk verwittigd en ontvangen een ‘toelating tot inschrijving’ waarmee ze zich voor de opleiding kunnen laten inschrijven.


Inschrijvingsbedrag cyclus 2021-2023

Het inschrijvingsbedrag voor de cyclus 2019-2021 (2 academiejaren) bedraagt 1650 euro per academiejaar. De inschrijving gebeurt via de organiserende universiteit. Hiervoor krijgen de geselecteerde kandidaten een uitnodiging om het inschrijvingsgeld te betalen.

Bij het 2de academiejaar zal de student opnieuw gevraagd worden zich in te schrijven en het inschrijvingsgeld te betalen.

De onderwijstaal is Nederlands. Van de student wordt enige kennis van de Engelse taal verwacht. De vakliteratuur zal immers meestal in het Engels zijn.

INSCHRIJVEN kan pas na toelating. Meer info op de website van de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie

Course number:
D_A_2122_KNP01
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Psychology
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Contact person:
guy.vingerhoets@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.