K-05: De senior check - jaarlijks screenen is echt niet gek!

Starts on 31.05.2022

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° K-05 NL
Tags: Kleine huisdieren

Description

In deze bijscholing worden onze 'super seniors' extra in de watten gelegd. In de praktijk zien we een toenemend aantal senior en geriatrische patiënten, die te maken krijgen met leeftijd gerelateerde aandoeningen. Gezien veel van deze ziektes vaak initieel vage symptomen veroorzaken en bij laattijdige diagnose de levensverwachting sterk kunnen benadelen, wordt preventieve diergeneeskunde met de dag belangrijker. De jaarlijkse herhalingsvaccinatie-afspraak maakt meer en meer plaats voor een jaarlijkse gezondheidscheck-up visite.

We overlopen, aan de hand van casussen, frequent voorkomende ouderdomsziektes bij kat en hond en bespreken mogelijke moeilijkheden bij de diagnose ervan. Het belang van bloeddrukmetingen en routine bloed- én urineonderzoek komt uitvoerig aan bod.

Course number:
K-05
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
31.05.2022
Lecturers:
Marynissen Sofie
Mortier Femke
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.