Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° EB22Vanhee22_Interne controle/organisatiebeheersing NL
Tags: Volledig aanbod , Korte opleidingen

Description

Steeds meer organisaties maken werk van de uitbouw van hun interne controle of organisatiebeheersing. Vaak gaat het hierbij in eerste instantie om het in kaart brengen van en koppelen van reeds bestaande initiatieven, om vervolgens leemte te detecteren en een bepaalde systematiek aan te brengen in het geheel zodat er sprake kan zijn van een interne controle- of organisatiebeheersingssyteem.

Ook in steeds meer regelgeving wordt het belang hiervan benadrukt (o.a. ngo-sector, Vlaamse woonzorgcentra en centra voor geestelijke gezondheidszorg, Vlaamse lokale besturen, Hogescholen en Universiteiten, …) en zien we een tendens ontstaan waarbij toezichthoudende entiteiten steeds meer autonomie geven aan instellingen voor zover deze instellingen over een adequaat en doeltreffend systeem van interne controle/organisatiebeheersing beschikken.

Desalniettemin stellen we naar aanleiding van diverse berichtgeving in de media vast dat bij veel organisaties het intern controlesysteem niet naar behoren heeft gefunctioneerd, of erger nog, er geen enkele vorm van interne controle bleek te bestaan.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot in eerste instantie tot bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, algemene en financiële directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…), beleidsmedewerkers die werk willen maken van de uitbouw van aan interne controlesysteem/organisatiebeheersingssysteem in hun organisatie.

Program

Tijdens deze opleiding wordt, vertrekkende vanuit een algemeen theoretisch (COSO) kader en geïnspireerd op een aantal praktijkcases, een algemene methodiek aangereikt voor de opzet en evaluatie van het intern controlesysteem/organisatiebeheersingssystem van organisaties met een focus op non-profit en overheidsinstellingen. Hierbij zullen o.a. volgende aspecten aan bod komen:

  • Wat is een intern controlesysteem/organisatiebeheersingssysteem, wat is het belang ervan en wat zijn de belangrijkste interne (financiële) controledoelstellingen? Wat zijn de belangrijkste componenten ervan?
  • Beoordeling van de controleomgeving
  • Risico-inschatting en opstellen van een risicomatrix
  • Implementatie van controlemaatregelen
  • Belang van informatie en communicatie
  • Belang van monitoring en sturing
  • Detectie en preventie van fraude

Tijdens de opleiding wordt de nadruk legt op intervisie zodat de deelnemers (in)zicht krijgen in hoe ander organisaties het aanpakken, welke problemen zij ondervinden en welke lessen zij geleerd hebben.

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 375,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, en, in geval van on campus, broodjeslunch en koffiepauzes. De opleiding wordt georganiseerd in de gebouwen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van 9u tot 16u. Indien omstandigheden dit niet zouden toelaten, gaat deze opleiding online via MS Teams door.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee heeft reeds meegewerkt aan diverse projecten rond dit onderwerp en heeft hieromtrent ook reeds gelijkaardige opleidingen georganiseerd.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Remarks

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15 per sessie.

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Na inschrijving wordt u elektronisch de factuur toegestuurd. Het documentatiemateriaal, en een MS Teams link in geval van online sessie, wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier om feedback te geven op deze opleiding.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Course number:
EB22Vanhee22_Interne controle/organisatiebeheersing
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
26.09.2024
Lecturers:
Christophe Vanhee
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.