Micro-credential Incidentbeoordeling en repressie

Starts on 01.10.2024

(Bio)Engineering

Interested?

More information
° n/a NL

Preventie en reactie bij ongevallen met gevaarlijke stoffen

Description

Het inschatten van verschillende facetten van blootstelling en voorstellen van technisch noodzakelijke middelen en handelingen als basis voor adequate adviezen en beschermingsmaatregelen voor preventie en reactie bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Het ontwikkelen van kennis omtrent technische middelen en handelingen voor het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen en het naar waarde schatten van beperkingen en voordelen met het oog op het geven van gegronde, praktisch uitvoerbare adviezen.
Dit is één van de opleidingsonderdelen van het postgraduaat adviseur gevaarlijke stoffen en heeft als doel om veiligheidsverantwoordelijken of brandweermannen van publieke of private sectoren op te leiden, die enkel de basis voor het inschatten van blootstelling en technisch noodzakelijke middelen en handelingen voor preventie en reactie bij ongevallen met gevaarlijke stoffen nodig hebben. Het heeft tot doel inzichten aan te leren die toelaten om op een gestructureerde wijze risico’s in het kader van incidenten en noodplanning in te schatten. De adviezen van deze specialist moeten ongevallen voorkomen en de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke producten beperken. Deze micro-credential leidt u niet op tot volwaardig adviseur gevaarlijke stoffen maar geeft enkel inzicht in 1 opleidingsonderdeel van de PAVO AGS (adviseur gevaarlijke stoffen).

Program

Volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
- Incidenten met brandbare vloeistoffen
- Incidenten met vaste stoffen
- Incidenten met brandbevorderende en zelfontbrandbare stoffen, onderlinge reacties
- Vrijkomen van gevaarlijke stoffen bij grote branden

- Koelgassen en ongevallen met verbrandingsinstallaties
- besloten ruimten

- peroxiden en meststoffen
- Concrete cases: tankbranden
- Concrete cases: andere rampscenario’s, bv. BLEVE, boilover,…
- Aanvullingen en praktijk brandweer

Volgende topics komen eveneens aan bod:
- Basiskennis atmosferische modellering
- Ontwikkeling van dispersiemodellen
- veiligheid ivm transport van gevaarlijke stoffen via pijpleiding
- veiligheid ivm transport van gevaarlijke stoffen via binnenvaart
- veiligheid ivm transport van gevaarlijke stoffen via spoorvervoer
- veiligheid ivm transport van gevaarlijke goederen via wegvervoer en luchtvervoer
- Brandweer en industrie: aanvullingen voor praktijklessen (of theorielessen)
- Praktijk: brandweer

Studieomvang: 10 studiepunten

Course number:
n/a
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
(Bio)Engineering, Sciences
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
01.10.2024
Lecturers:
Vera Maynen
Location

Campus VESTA (grootste gedeelte van de lessen) en bedrijfsbezoeken

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.