Veterinary Medicine

Interested?

More information
° ID-02 NL
Tags: Paard , Herkauwers , Andere bijscholingen

Description

België heeft het meest aantal paarden per inwoner (2015: 47.8 per 1000 inwoners) en is wereldwijd gekend omwille van zijn goed presterende sportpaarden. Volgens de huidige Europese en Belgische wetgeving dient elk paard(achtige) op een afdoende wijze geïdentificeerd te worden d.m.v. een geijkt EU paspoort, een chip en de “codering” in de nationale databank “HorseID”. Tevens dient het statuut van een paard (voedsel of niet-voedselproducerend) opgenomen te worden in de databank in het kader van de voedselveiligheid. Het gebruik van medicatie bij voedselproducerende paarden is eveneens onderworpen aan strikte regels.

In samenspraak met de FOD Volksgezondheid wordt jaarlijks een info namiddag(en) ingericht om een officieel getuigschrift van “identificeerder” van paarden te verkrijgen.

Deelnemen aan de namiddag kan enkel als u registreert en inschrijft via deze website.

Program

Verschillende onderwerpen komen aan bod tijdens deze namiddag:

  • Introductie: situering van de identificatie van paardachtigen
  • Huidige wetgeving identificatie paard
  • Praktische richtlijnen voor de identificatie in “HorseID” (online/offline)
  • Opmaken van een signalement van een paard
  • Informatie over en plaatsen van een “chip”
  • Medicatie voor paarden

Remarks

  • Studenten van academiejaar

2021-2022: 3° Master, gebruik het UGent adres bij registratie, bij uitzonderingsprijs kan student aangegeven worden, dan ontvangt u geen factuur.

Course number:
ID-02
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
29.10.2021
Lecturers:
Gasthuys Frank
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.