Identificatie paardachtigen (1)

Starts on 13.12.2023

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° Identificatie paardachtigen (1) NL
Tags: Paard

Description

Deze bijscholing is enkel voor de dierenarts die de opleiding omtrent de nieuwe wetgeving nog niet volgde eerder dit jaar!

Mededeling van de FOD Volksgezondheid voor de dierenartsen identificeerders van paarden

Het nieuwe besluit betreffende de voorschriften voor inrichtingen waar paardachtigen worden gehouden en de traceerbaarheid van paardachtigen werd gepubliceerd op 6 december 2022 en is van toepassing vanaf 1 januari 2023. Dit besluit houdt rekening met de nieuwe Europese regels naar aanleiding van de inwerkingtreding van de diergezondheidswet "Animal health law" en haar gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.

De FOD Volksgezondheid organiseert in samenwerking met de Belgische Confederatie van het paard, het FAGG en de universiteiten van Gent en Luik een opleiding voor dierenartsen van een halve dag voor het identificeren van paarden. Deze opleiding is verplicht voor elke dierenarts die wenst deel uit te maken van de lijst van identificeerders die erkend zijn door de FOD Volksgezondheid.

Deze opleiding heeft tot doel :

  • De nieuwe wettelijke bepalingen toe te lichten, met in het bijzonder de rol van de dierenarts
  • De regels betreffende grafische en beschrijvende signalementen op te frissen én de voorstelling van de nieuwe informaticatoepassing die vanaf 1 maart 2023 moet worden gebruikt. Vanaf die datum zal het in te vullen identificatiedossier inderdaad volledig digitaal zijn. De papieren procedure zal niet meer gebruikt worden
  • De functionaliteiten van HorseID in relatie tot de taken van de dierenarts toe te lichten
  • De nieuwe bepalingen voor te stellen die van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik bij paardachtigen

Remarks

Registratie slechts nodig voor één opleidingsnamiddag

Course number:
Identificatie paardachtigen (1)
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
13.12.2023
Lecturers:
Gasthuys Frank
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.