Het gebruik van steekproeven in controlewerkzaamheden

Starts on 20.11.2024

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° EB22_Vanhee_2021_Het gebruik van steekproeven in controlewerkzaamheden NL
Tags: Volledig aanbod , Korte opleidingen , Meerdaagse opleidingen

Description

2 daagse opleiding: Het gebruik van steekproeven in controlewerkzaamheden
(audit sampling)

Van diverse controle-actoren, zowel interne als externe (auditoren, inspecteurs, verificateurs, controllers, …), wordt vaak verwacht dat zij een deskundig oordeel uitspreken over bepaalde staten, verrichtingen, transacties, fenomenen, databestanden, … Vaak is de te onderzoeken populatie (bestanden zoals bv. afrekeningen belastingplichtigen, aangesloten leden, verantwoordingsstukken, werkstaten, facturen, enz.) te groot om alles aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Alles onderzoeken is niet alleen onbegonnen werk maar is ook vanuit economisch standpunt een erg inefficiënte werkwijze. Daarenboven staat de kwaliteit van de controle niet noodzakelijk in verhouding tot de hoeveelheid gecontroleerde verrichtingen. Vandaar dat een gemotiveerd oordeel vaak wordt gevormd na een volkomen controle waarbij gebruik wordt gemaakt van steekproeven.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot eenieder (interne/externe auditors, inspecteurs, verificateurs, controllers …) die in het kader zijn/haar controle- of toezichtsopdracht in aanraking komt met grote gegevensbestanden die onderzocht moeten worden en/of waarvan men de betrouwbaarheid wil toetsen.

Program

Tijdens deze tweedaagse opleiding wordt vooreerst dieper ingegaan op de noodzaak van een steekproefaanpak, wordt een overzicht gegeven van de diverse soorten steekproefmethoden, de voor- en nadelen ervan, hun toepasbaarheid en de methodologie van het steekproefonderzoek (steekproefdesign).

In een tweede deel worden enkele niet-statistische steekproeftechnieken kort toegelicht zoals:

 • 80/20-methode
 • ABC-methode
 • Cycle counting
 • Intentionele steekproef
 • Steekproef “zomaar”

In het vervolg van de opleiding zal aan de hand van cases uitgebreid worden stilgestaan bij de volgende statistische steekproefmethoden:

 • Attributes sampling
 • Variables sampling: klassieke technieken zoals difference estimation, mean per unit estimation, ratio estimation
 • Variables sampling: MUS sampling

Tot slot van deze opleiding wordt nog kort stilgestaan bij enkele special topics zoals:

 • Steekproefselectie en praktische problemen: at random, systematisch, cell-selection, …
 • “Mean of the means”: benadering normale verdeling in variables sampling
 • “Mean of the means”: benadering normale verdeling in attributes sampling
 • Stratificatie: wanneer, waarom en hoe
 • Missing data: wat in geval van ontbrekende gegevens
 • Coördinatie: Audit Risk Model
 • Inspection sampling: discovery sampling, acceptance sampling

Na het volgen van deze tweedaagse opleiding zullen deelnemers in staat zijn om, met de nodige kennis van zaken, gebruik te maken van steekproeven in hun dagdagelijkse controlewerkzaamheden.

Praktisch

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot ongeveer 15.

De tweedaagse bevat documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes. Voor zover de omstandigheden het toelaten, zal deze opleiding on campus georganiseerd worden.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door Prof. dr. J. Christiaens, hoogleraar aan de Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent en gespecialiseerd in het vakdomein accounting en auditing in de publieke en non-profitsector. Prof. dr. J. Christiaens is tevens erebedrijfsrevisor.

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Remarks

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Na inschrijving wordt u elektronisch de factuur toegestuurd. Het documentatiemateriaal, en een MS Teams link in geval van online sessie, wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier om feedback te geven op deze opleiding.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Course number:
EB22_Vanhee_2021_Het gebruik van steekproeven in controlewerkzaamheden
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2024 - 2025
Starting date:
20.11.2024
Lecturers:
Johan Christiaens
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.