Het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR)

Starts on 22.10.2024

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° EB22Vanhee2101 NL
Tags: Volledig aanbod , Korte opleidingen

Description

Grondige kennismaking met het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR)

Het belang van en de discussie omtrent de Europese begrotingsregels (o.a. m.b.t. overheidstekorten en -schulden) is het afgelopen decennium alleen maar in belang toegenomen. Denken we maar aan het zogenaamde Six pack en Two pack uit 2011 en het Fiscal compact uit 2012/2013 en de activering van de algemene ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact n.a.v. de corona-pandemie. Deze begrotingsregels worden gemonitord middels het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR). Dit stelsel bevat de regels op basis waarvan de nationale boekhoudingen van de Europese lidstaten moeten worden gevoerd en de nationale rekeningen moeten worden opgemaakt. Op basis van deze boekhouding worden verschillende aggregaten berekend om de overheidsfinanciën van de lidstaten op te volgen. Kortom, zonder het misschien te beseffen, hebben deze regels een directe impact op de politieke besluitvorming en ons dagelijks leven. Accurate nationale rekeningen zijn dan ook een conditio sine qua non om te komen tot een gezond en duurzaam (financieel) overheidsbeleid.

Program

Deze opleiding wordt opgevat als een grondige eerste kennismaking met het ESR waarbij de volgende aspecten aan bod zullen komen:

  • Algemene kennismaking met het ESR: oorsprong, wettelijk kader en bestaansreden, rol Eurostat, INR en bedrijfsrevisoren, organisatie van de totstandkoming van de nationale rekeningen in België
  • Korte bespreking van de rekeningen van de overheid (algemene structuur, opbouw en inhoud)
  • Afbakening van de sector overheid (samenstelling consolidatiekring)
  • Waarderingsregels en aanrekeningsregels volgens ESR
  • Reconciliaties tussen de ESR-rapportering en klassieke ondernemingsboekhouding
  • Special topics: belastingen, langetermijncontracten, superdividenden, adviezen INR, adviezen Eurostat, adviezen Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen…

Voor wie?

Deze opleiding is in eerste instantie bedoeld voor beleidsmedewerkers en financiële verantwoordelijken van alle overheidsniveaus en andere entiteiten die onder het toepassingsgebied van het ESR vallen. Daarnaast richt deze opleiding zich ook tot ieder die op een of andere manier in aanraking komt met het ESR zoals bijv. toezichthoudende instanties (bedrijfsrevisoren, medewerkers Rekenhof, Inspectie van Financiën, ...) of interesse heeft in de ESR-rapportering (onderzoekers, medewerkers studiediensten, ...).

Praktisch

De deelnamekost bedraagt € 395,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze. Mocht door omstandigheden de opleiding on campus niet kunnen doorgaan zal deze online via MS Teams georganiseerd worden.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee, die als onderzoeksmedewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent.
Dhr. Christophe Vanhee heeft meegewerkt aan diverse onderzoeks- en adviesprojecten rond het ESR en heeft hieromtrent al verschillende publicaties en opleidingen verzorgd.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.

Remarks

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15 per sessie.

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Na inschrijving wordt u elektronisch de factuur toegestuurd. Het documentatiemateriaal, en een MS Teams link in geval van online sessie, wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier om feedback te geven op deze opleiding.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Course number:
EB22Vanhee2101
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
22.10.2024
Lecturers:
Christophe Vanhee
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.