(Bio)Engineering

Interested?

More information
° HEFS2024 NL
Tags: Kort- en langlopende opleidingen

Description

De opkomst van decentrale energiebronnen hertekende de afgelopen decennia het energielandschap. Het variabel en flexibel verbruik van elektriciteit uit zon en wind zal in de toekomst moeten resulteren in een verhoogd elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare energiebronnen. De zoektocht om on site een goede balans te bekomen tussen belastingen, decentrale bronnen en energiebuffers is van essentieel belang voor een optimale energiehuishouding in zowel de private als de industriële sector.

Het afschaffen van de klassieke dag/nacht tarifering op de nettarieven, en het omvormen van de nettarieven op basis van vermogenvraag in plaats van volumevraag (het zogenaamde capaciteitstarief) brengt een nieuwe uitdaging met zich mee. Dit zal zich onder meer uiten in actieve sturingen van verbruik. Hernieuwbare energie koppelen met opslag en dit op zijn beurt relateren aan een flexibele sturing (o.a. elektrische voertuigen en warmtepompen/boilers), betekent een nieuwe uitdaging voor het net van de toekomst.

In deze cursus zullen we verschillende uitdagende en toekomstige technieken analyseren vooropgestelde mogelijke oplossingen te optimaliseren. Naast een theoretische achtergrond, wordt er ook aandacht besteed aan het verwerven van praktische inzichten via het uitwerken van werkelijke cases en demo sessies. Bovendien reikt deze opleiding technieken aan om de impact van het capaciteitstarief te minimaliseren door het slim aansturen van stuurbare assets of het optimaliseren van algoritmes voor het laden en ontladen van een batterij of een V2G toepassing.

Deze cursus beantwoordt volgende vragen:

 • Hoe bekomt men een verhoogde zelfconsumptie en zelfvoorziening?
 • Welke impact heeft dit op het netto verbruik en bijgevolg op de energiefactuur?
 • Waar hou je rekening mee bij het plaatsen van een batterij als energiebuffer, zowel residentieel als industrieel?
 • Hoe kan je met ‘demand response’ vraag en aanbod in evenwicht houden?
 • Hoe vermijd je de verhoging van de netcapaciteit van uw installatie?
 • Wat is de aanpak voor het integreren van laadpalen op een bedrijventerrein?

Program

Hernieuwbare energie en energieopslag

 • Inleiding tot hernieuwbare energie
 • Dimensioneringstechnieken voor hernieuwbare energiebronnen en opslagsystemen
 • Case: Flexicap tool voor residentieel en KMO

Lesgevers: Jurgen Van Ryckeghem
Datum: 22 mei 2024

Aansluitingsvoorwaarden en uitwisseling met het distributienet

 • Integratie van hernieuwbare energie en opslag (elektrotechnisch en normatief)
 • Case: Dimensionering industrieel en residentieel
 • Hybride opslagsystemen: wat betekent dit en hoe pak je dat aan?
 • Case: Optimalisatie d.m.v. een hybride opslagsysteem

Lesgevers: Jan Desmet en Rémy Cleenwerck
Datum: 29 mei 2024

Tariefstructuren, juridische en economische aspecten

 • Tariefstructuur
 • Energiemarkten: structuur, spelers en flexibiliteit
 • Juridische aspecten
 • Residentiële flexibiliteit in de praktijk – (gedrags)economische aspecten

Lesgevers: Toon Vanhove, Jan Desmet, Frederik Vandendriessche en Sam Hamels
Datum: 5 juni 2024

Flexibiliteit

 • Basis flexibiliteit
 • Residentiële en industriële flexibiliteit
 • Bijzonder geval: Elektrische Voertuigen
 • Case Yuso, Thermovault en Enersangi

Lesgevers: Jan Desmet, Rémy Cleenwerck, Michel Verschuere, Tom Verheyen en Aldo Peeters​​​​​​​
Datum: 12 juni 2024

Aggregatie en alternatieve distributievormen (DC-microgrids)

 • Aggregatie van hernieuwbare energiebronnen
 • Alternatieve distributienetten
 • Onderscheid tussen wisselspannings- en gelijkspanningsnetten
 • DC backbones

Lesgevers: Idries Urkens en Hakim Azaioud​​​​​​​
Datum: 19 juni 2024

Demosessies

Tot slot worden in kleine groepen demo’s gegeven over de verworven theoretische kennis

Lesgevers: Toon Vanhove, Jurgen Van Ryckeghem, Ward Ysebie en Idries Urkens​​​​​​​
Datum: 26 juni 2024

Course number:
HEFS2024
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
(Bio)Engineering, Civil Engineer, Engineering Technology, Sciences
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
22.05.2024
Contact person:
ugain@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.