Civil Engineer

Interested?

More information
° LS2022 NL

Description

Het dimensioneren van industriële elektrische installaties is een complex gebeuren. Niet enkel een continue verandering in technologie en exploitatie, maar ook de gewijzigde AREI regelgeving maakt het een noodzaak om als ontwerper en/of uitbater de vereiste kennis te beheersen en bij te schaven.

Deze cursus werd opgesteld om dergelijke kennis over te dragen. De cursist heeft na het volgen van de cursus een ruime kennis verworven omtrent het dimensioneren van laagspanningsinstallaties en de daaraan gekoppelde power quality gerelateerde aspecten.

Program

Module 1

In de eerste drie dagen ligt de focus volledig bij het dimensioneren van laagspanningsinstallaties.

Na een korte inleiding omtrent het gebruik van de algemeen toegepaste elektrische grootheden wordt in klare taal de Belgische regelgeving 'het AREI' met betrekking tot het dimensioneren van kabels, beveiligingen, aarding... uitvoerig besproken. Het beveiligen van de installatie en zijn gebruikers staat in deze dagen centraal.

Als samenvatting worden twee praktische oefeningen voorzien waarbij de cursist in samenwerking met de lesgevers het dimensioneren van een installatie op zich neemt. Daarnaast wordt ook het concept reactief compenseren en het plaatsen/gebruiken van een UPS en noodaggregaten aangehaald.

31 januari 2022

 • Inleiding omtrent veel gebruikte elektrische grootheden.
 • Wetgeving en normering met het AREI en de Europese Norm als basiswerken.
 • Bespreking van de spelers in de huidige energiemarkt, opwekkingstechnieken en de algemene verdeling van elektriciteit.
 • Middenspanningscabines, het gebruik, ontwerp en regelgeving.
 • De vormgeving van een aardingsinstallatie, het gebruik van equipotentiaalverbindingen, aardverbindingen, meten van aardingsweerstand.
 • Uitvoerige bespreking van de netstelsel TT, TN, IT, IU, IM met bijhorende eisen, foutstromen en beveiligingstechnieken.
 • Beveiligen van personen, het gevaar van elektriciteit. Hoe gaan we beschermen tegen indirecte aanraking?

7 februari 2022

 • Kabels en hun thermische belasting onder overstroom en kortsluiting. Het berekenen van een doorsnede en type op basis van correctiefactoren en bedrijfsstroom.
 • Beveiligen van de installatie: zekeringen, automaten, differentieelinrichting, isolatiewachter. Dimensionering en coördinatie van beveiligingen.
 • Kortsluitstromen: enkel-, twee- en driefasige kortsluitingen. Berekening van de minimale en maximale kortsluitstromen volgens het CENELEC en het AREI.
 • In een praktische oefening worden de voorgaande begrippen en dimensioneringstechnieken toegepast.

14 februari 2022

 • Bespreking van actieve en passieve reactiefcompensatie voor lineaire verbruikers.
 • Het gebruik en de definitie van UPS-systemen en noodstroomaggregaten in een laagspanningsinstallatie.
 • In de tweede praktische oefening wordt een demonstratie gegeven omtrent een softwaretool voor het dimensioneren van verlichting bij elektrische installaties.

Module 2

Deze drie dagen worden volledig gewijd aan het zoeken naar de oorsprong van harmonische vervuiling en zijn impact op de elektrische installatie.

Hierbij wordt eerst en vooral stilgestaan bij het ophelderen van de power quality gerelateerde begrippen en de bijhorende normering. Na het definiëren van niet-lineaire verbruikers en hun impact op ons net wordt ook besproken hoe een dergelijke verbruiker bemeten kan worden. Een verkeerdelijk gebruik van meettechniek kan namelijk een foutieve interpretatie teweeg brengen.

Tijdens de tweede lesdag worden oplossingen gezocht naar het filteren van de harmonische vervuiling op actieve en passieve wijze. We gaan ook dieper in op de impact van de snellere vermogen elektronische schakelcomponenten op de voortplanting van de PWM-signalen in energiekabels en het ontstaan van reflecties. Naast de impact van de motor en de kabelimpedantie op het reflectiemechanisme bespreken we ook de correctieve en predicatieve maatregelen om overspanningen tegen te gaan. Gedurende de labo/demonstratie sessie zie je de impact van de kabellengte op de motoroverspanningen. Er is ook een demo van enkele correctieve oplossingen en het effect hiervan op de overspanning aan de klemmen van de motor.

Een inleiding tot EMC maakt deze lesdagen compleet. We bespreken de beveiliging tegen transiënte overspanningen, die vele malen hoger is dan de nominale spanning. Wanneer er een overspanning optreedt, kan een toestel vaak onherstelbaar beschadigd worden. Het plaatsen van een overspanningsbeveiliging of bliksembeveiliging zorgt ervoor dat er een gecontroleerde doorslag gebeurt in de beveiliging en niet op de zwakste plaats in de installatie of een aangesloten toestel. De oorzaak van de meeste overspanningen zijn schakelhandelingen en blikseminslag. We bekijken zowel de directe als indirecte inslagen met bijzondere nadruk op de inkoppelmechanismen en de beveiliging.

21 februari 2022

 • Inleiding tot power quality gerelateerde begrippen en de huidige regelgeving.
 • Impact van niet-lineair verbruik op het net: definitie en de impact van vervorming op het net en op andere gebruikers, met inbegrip van nulgeleiderstromen en harmonische spanningsval.
 • Meten van harmonisch vervormde verbruikers: verschillende meettechnieken en het effect op de gemeten resultaten.

7 maart 2022

 • Actieve en passieve filtering: bespreking verschillende soorten filtertechnieken met toelichting van het economisch gedeelte en hun effect op de vervuiling.
 • Spanningsdips, onbalans, transiënten, achtergrondvervuiling... Allerhande spanningsvervormingen en hun impact op de installatie en zijn gebruikers.
 • Labo/demonstratie: nulgeleiderstromen, vermogensmeting en meten van niet-lineair verbruik

14 maart 2022

 • Een stevige inleiding tot EMC
 • EMC en bliksem
 • Overspanningen aan motorzijde: hoe ontstaan ze en wat zijn de mogelijke oplossingen?
 • Labo / demonstratie : overspanningen aan motorzijde, High Frequency Power Quality en EMC

Course number:
LS2022
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Civil Engineer, Engineering Technology, Sciences
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Contact person:
ugain@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.