Veterinary Medicine

Interested?

More information
° GR-07 NL Available online
Tags: Herkauwers

Description

De vruchtbaarheid is zowel op melk- als op vleesveebedrijven een bepalende factor voor het rendement van het bedrijf. Daarom is het ook belangrijk om op regelmatige tijdstippen na te gaan hoe het gesteld is met de vruchtbaarheid op de bedrijven die we onder onze begeleiding hebben. Tijdens deze namiddag zal er een overzicht worden gegeven over de kengetallen die momenteel worden gebruikt om de vruchtbaarheid op een rundveebedrijf in te schatten. Daarnaast zijn er momenteel ook heel wat software programma’s die de interpretatie van dergelijke kengetallen visueel beter mogelijk maken. Ook daar zal dieper op in gegaan worden tijdens deze namiddag.

Remarks

De link naar de livestream en on demand video vindt u in uw dashboard, op de homepage onder 'mijn profiel'.

More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.