GR-04 PathoSense: een nieuw wapen om tot een (oorzakelijke) diagnose te komen in de herkauwerpraktijk?

Starts on 10.11.2023

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° GR-04 NL Available online
Tags: Herkauwers

Description

Herkauwerdierenartsen komen regelmatig in contact met casussen van infectieziekten. Denk maar aan respiratoire, gastro-intestinale of reproductieve kliniek. Vaak spelen virussen en bacteriën een rol, maar het is vaak een hele uitdaging om een volledige en correcte (oorzakelijke) diagnose te bekomen. De klassieke manier (PCR, cultuur, antigenbepaling) van testen vereist immers een zekere voorkennis of voorgaande selectie.

PathoSense, een spin-off van UGent Faculteit Diergeneeskunde, bedacht hiervoor een oplossing. Met behulp van nanopore sequencing (genetische sequentie-analyse) kan men in één analyse alle virussen en bacteriën detecteren in monsters van zieke dieren, zonder voorafgaande selectie. Sinds het voorjaar is de test nog breder toegankelijk voor de herkauwerdierenartsen doordat de PathoSense test in house bij DGZ-Vlaanderen uitgevoerd wordt.

Tijdens deze namiddag zal eerst en vooral een theoretische achtergrond worden geschetst over de ontwikkeling en de huidige mogelijkheden van de PathoSense technologie en zijn positionering ten opzichte van de klassieke diagnostische methoden zoals PCR en cultuur. PathoSense is bovendien geen statisch verhaal, aangezien er continu verder wordt gewerkt aan nieuwe uitbereidingen van de test. Zo zal het voorbeeld van de detectie van Mycoplasma bovis en de toekomstige mogelijkheden tot snelle detectie van antibioticaresistentie diepgaander besproken worden.

Program

14u00-14u45: PathoSense: een theoretische achtergrond omtrent de ontwikkeling en de mogelijkheden (Dr. Sebastiaan Theuns, PathoSense)

14u45-15u30: Antibioticaresistentie bij Mycoplasma bovis infecties: het gebruik van nanopore sequencing voor de detectie en resistentiebepaling bij Mycoplasma bovis (Dr. Jade Bokma, Ugent)

15u30-16u00: pauze

16u00-16u45: Enkele casussen waarbij het gebruik van de PathoSense heeft geleid tot een diagnose in de rundveepraktijk (Drs. Jozefien Callens, DGZ Vlaanderen).

16u45-17u30: Blauwtong in België: stand van zaken (Drs. Jozefien Callens, DGZ Vlaanderen).

Course number:
GR-04
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
10.11.2023
Lecturers:
Theuns Sebastiaan
Bokma Jade
Callens Jozefien
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.