GR-02: Wat is de link tussen herkauwers en climate change en wat is de impact van rundveehouderij op het milieu? Zijn er haalbare oplossingen?

Starts on 14.10.2022

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° GR-02 NL Available online
Tags: Herkauwers

Description

De rundveehouderij staat de voorbije jaren meer en meer onder druk omwille van zowel haar methaanemissie als haar aandeel in de Vlaamse stikstofdepositie.

Hoe groot is de impact van rundveehouderij op de klimaatopwarming? En die stikstofdepositie, wat is dat juist en wat is de rol van de Vlaamse rundveehouderij? Door de oorsprong van de emissies te begrijpen leggen we vlot de link naar mogelijke oplossingen?

Welke oplossingen zijn het meest effectief en ook haalbaar voor de boer?

Program

14u00-15u00:

Ammoniak en Methaan vergeleken: oorsprong, Vlaamse situatie en Vlaamse reductiedoelstellingen (Dr. Leen Vandaele)

15u00-15u45:

Methaanreductie in de Vlaamse rundveehouderij: wat is mogelijk en haalbaar (Dr. Jonas Vandicke)

15u45-16u15: Pauze

16u15-17u00:

Ammoniakreductie in de Vlaamse rundveehouderij: wat is mogelijk en haalbaar (Dr. Karen Goossens)

17u00-17u30: vragen en discussie

Course number:
GR-02
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
14.10.2022
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.