GR-01 Langleefbaarheid bij melkvee: een opportuniteit of eerder een probleem?

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° GR-01 NL Available online
Tags: Herkauwers

Description

Onze melkkoeien blijken op een steeds jongere leeftijd opgeruimd te worden. Concreet komt het er op neer dat de meeste koeien reeds zijn opgeruimd alvorens ze de leeftijd waarop ze het meest zouden kunnen produceren, hebben bereikt. Dit lijkt op het eerste zicht onlogisch en zelfs problematisch, maar is dit ook zo?

Tijdens deze namiddag zal dieper worden ingegaan op de vraag wat het economisch belang is van een lange levensduur bij melkvee. Vooral fokkerij blijkt van belang te zijn om de intrinsieke langleefbaarheid bij melkvee te verhogen. In deze namiddag zal dan ook worden stil gestaan op welke manier fokwaardeschattingen voor langleefbaarheid bij melkvee worden uitgevoerd en in welke mate genomics hier een bijdrage in leveren. Ook aan de Faculteit Diergeneeskunde werd onlangs gestart met onderzoek omtrent de factoren die bijdragen tot de intrinsieke langleefbaarheid bij melkvee. Enkele eerste resultaten en ook enkele plannen voor toekomstig onderzoek zullen worden voorgesteld.

Tenslotte laten we ook een veehouder aan het woord die er in is geslaagd om heel wat 100-tonners voort te brengen. Hij zal ons vertellen aan wat op hun bedrijf extra aandacht wordt besteed om de levensduur van de koeien te maximaliseren.

Program

14u00-14u45: De economie van langleefbaarheid bij moderne melkkoeien (Prof. dr. Henk Hoogeveen, Utrecht/Wageningen)

14u45-15u30: Fokwaardeschatting en het gebruik van genomics voor het verlengen van de levensduur op een melkveebedrijf (CRV)

15u30-16u00: Pauze

16u00-16u45: Recent en toekomstige onderzoek naar langleefbaarheid bij melkvee aan de Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke (Prof. Geert Opsomer, UGent)

16u45-17u30: Wat zijn de geheimen om een lange levensduur op een modern melkveebedrijf te bereiken? (Familie Lahousse, Zomerbloemhof, Ieper)

Course number:
GR-01
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Lecturers:
Opsomer Geert
Hogeveen Henk
Lievens Eric
Lahousse Dries
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.