GP-10: GEANNULEERD Nut van computer tomografie in de diagnostiek en behandeling van aandoeningen ter hoogte van het hoofd bij het paard: interactieve casuïstieken

Starts on 23.02.2022

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° GP-10 NL
Tags: Paard

Description

Nut van computer tomografie in de diagnostiek en behandeling van aandoeningen ter hoogte van het hoofd bij het paard: interactieve casuistiëken

Pathologie aan het hoofd van het paard is een vaak voorkomend probleem en kan te wijten zijn aan tandafwijkingen, aandoeningen ter hoogte van de sinussen, fracturen, tumoren,… De anatomie van het paardenhoofd is zeer complex welke de interpretatie van de radiografische opnames bemoeilijkt. Geavanceerde diagnostische technieken zoals computer tomografie zijn nuttig bij de diagnostiek en het opstellen van een behandelingsplan. Deze opleiding legt de focus op het gebruik en nut van computer tomografie bij aandoeningen van het hoofd bij het opstellen van een correcte diagnose, het opmaken van een behandelingsplan en het formuleren van een prognose voor deze aandoeningen. Dit zal gebeuren aan de hand van casussen uit de kliniek.

Course number:
GP-10
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
23.02.2022
Lecturers:
Vanderperren Katrien
Raes Els
Vlaminck Lieven
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.