GP-02: De behandeling van slijtageproblemen van het paardengebit (practicum)

Starts on 19.10.2022

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° GP-02 NL
Tags: Paard

Description

Slijtageproblemen ontwikkelen zich heel gemakkelijk in het paardengebit. Dit geeft

aanleiding tot een variatie aan klinische klachten zowel tijdens het kauwproces als bij het

berijden. Het vergt een goede kennis van de anatomie en fysiologie van het gebit, alsook van

de voorhanden zijnde instrumenten om deze problemen efficiënt te kunnen behandelen.

Tijdens deze praktische namiddag wordt de moderne aanpak van een gebitsverzorging bij

het paard overlopen en geoefend op kadavers. In kleine groepjes start men eerst met het in

kaart brengen van alle slijtageproblemen. Na bespreking van een plan van aanpak wordt

aangeleerd hoe men wetenschappelijk verantwoord en op een systematische wijze

correcties kan aanbrengen aan het gebit, gebruik makend van gemotoriseerd materiaal. Ook

het belang van wolfskiezen en hoe men deze eventueel verwijdert wordt overlopen en

geoefend.

Na afloop van deze namiddag bent u in staat om ook de kleinste afwijkingen in de slijtage

van het paardengebit naar waarde in te schatten. U kan een behandelingsplan opmaken op

basis van een grondig mondonderzoek. U hebt de nodige kennis verzameld om

gemotoriseerde vijlen op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken bij de correctie

van slijtageproblemen. U kan adviezen formuleren voor de verdere opvolging van patiënten

met slijtageproblemen.

Remarks

Deze bijscholing richt zich op recent afgestudeerde dierenartsen die zich meer willen

toeleggen op de paardentandheelkunde.

Course number:
GP-02
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
19.10.2022
Lecturers:
Vlaminck Lieven
Leps Alexis
Korsos Szabolcs
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.