Medicine

Interested?

More information
° D_A_24_25_GTV NL
Tags: Alle opleidingen , Gedragstherapie , Psychotherapie en klinische psychodiagnostiek

Description

Aanmelden voor academiejaar 2024 - 2025

  • Stel je kandidaat via het online formulier voor gedragstherapie volwassenen (zie bovenaan via "Aanmelden voor opleidingen in 24-25")
  • Deadline voor kandidaatstelling is 30/04/2024

Info

De opleiding gedragstherapie volwassenen heeft de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie bij volwassenen tot doel. De uitoefening kan gebeuren in een multidisciplinair kader binnen een van de organisaties van de (geestelijke) gezondheidszorg zoals de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen, de revalidatiecentra, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de medisch pedagogische instituten, e.a. of binnen een vrij gevestigde (groeps)praktijk.

Binnen het specifieke denkkader van de gedragstherapie voor volwassenen leren de deelnemers op systematische wijze problemen analyseren en gedragstherapeutische methoden en technieken kiezen en aanwenden om effectieve hulp te bieden.

Deze permanente vorming "Gedragstherapie volwassenen" wordt over vier academiejaren gespreid en bestaat uit de volgende onderdelen : theoretisch gedeelte, methoden en technieken, supervisie, leertherapie en gevallenstudies.

Program

Het programma van de opleiding vind je terug in bovenstaande infofolder.

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en voor KMO-portefeuille.

Getuigschrift:

Er wordt door de Universiteit Gent een getuigschrift van de opleiding “Gedragstherapie volwassenen” afgeleverd, mits het regelmatig volgen van alle opleidingsonderdelen en mits positieve beoordeling van de supervisie, de leertherapie en de twee gevallenstudies in jaar 1 en 3. Deelnemers leggen bovendien een individueel portfolio aan waarop ze hun eigen leerproces kunnen visualiseren en een terugkoppeling maken naar de opleidingscompetenties, die eveneens positief beoordeeld dienen te worden (individueel gesprek in jaar 2 en jaar 4).

Remarks

Toelatingsvoorwaarden

* licentiaten/masters in de psychologie, met afstudeerrichting klinische psychologie, die tenminste 100 dagen klinische stage hebben gevolgd bij volwassenen, bij voorkeur één jaar relevante praktijkervaring in de klinisch psychologische functie kunnen voorleggen én die tevens het visum van klinisch psycholoog verkregen hebben;

* licentiaten/masters in de pedagogische wetenschappen, met afstudeerrichting orthopedagogiek, die tenminste 100 dagen klinische stage hebben gevolgd bij volwassenen, bij voorkeur één jaar relevante klinische praktijkervaring kunnen voorleggen én die tevens het visum van klinisch orthopedagoog verkregen hebben;

* artsen/masters in de Geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn bij volwassenen (vanaf het tweede jaar van deze opleiding).

Er heeft een selectiegesprek plaats om de geschiktheid van de kandidaat te bepalen binnen de maximumcapaciteit van de opleiding. Selectiecriteria kunnen zijn motivatie, beroepservaring, mogelijkheid tot relevante praktijkbeoefening, vertrouwdheid met het betreffende therapeutische basiskader, informatie bekomen via referentiepersonen en aspecten van persoonlijk functioneren. Kandidaatstelling voor eenzelfde cyclus is slechts mogelijk bij 1 universiteit (UGent of KU Leuven).

Course number:
D_A_24_25_GTV
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Medicine, Health Sciences, Psychology
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
29.09.2024
Contact person:
els.heene@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.