Veterinary Medicine

Interested?

More information
° UCT1 NL-EN
Tags: Universitair Centrum voor Talenonderwijs

Description

Deze cursus richt zich tot dierenartsen (in opleiding), dierenartsassistenten en bij uitbreiding tot al wie actief is in de sector. Je kan deze cursus volgen omdat je je kennis van het vakspecifieke Frans wil uitdiepen en omdat je graag je communicatieve vaardigheden in het Frans wil aanscherpen.

Eerst en vooral wordt je basisgrammatica opgefrist. Daarnaast leer je hoe de vakspecifieke woordenschat (over anatomie, geneesmiddelen, ziektebeelden...) in context te gebruiken, behandelingen uit te leggen in eenvoudige bewoordingen, instructies te geven, door te verwijzen... Dankzij woordenschatlijsten en -oefeningen en interactieve spreekoefeningen wordt de professionele realiteit zo dicht mogelijk benaderd.

Course number:
UCT1
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine, Language en Literature
Language:
NL-EN
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
31.07.2023
Contact person:
levenslangleren@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.