F-05: Coaching naar een verminderd antibioticumgebruik en betere bedrijfsgezondheid in de veehouderij, een workshop

Starts on 21.04.2022

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° F-05 NL
Tags: Veterinaire Volksgezondheid

Description

De laatste jaren wordt van de dierenarts meer verwacht dan enkel de klassieke diergeneeskunde. Hij of zij wordt ook geconsulteerd als adviseur bij bedrijfsveranderingen en -problemen. Tegelijkertijd is de regelgeving enorm veranderd, en moet men in de diergeneeskunde voorzichtig omspringen met medicatie, in het bijzonder met antibiotica. Wat doe je als dierenarts met veehouders die hier totaal geen rekening mee houden? Waarom is er vaak een groot verschil tussen het advies en de effectieve implementatie hiervan in de praktijk door de klant?
Hebben we als dierenarts eigenlijk wel tijd voor deze extra rol als adviseur? En zijn we hier voldoende voor getraind? En hoe vertaalt zich dit naar de inkomsten?
In deze workshop willen we de praktiserende dierenarts kennis laten maken met coaching, en hoe dit zijn effect kan hebben bij doorvoeren van veranderingen. Ook willen we hier een interactieve discussie van maken waar we van elkaars ervaringen en verhalen kunnen leren.

Wordt georganiseerd is samenwerking met het EU-DISARM project.

Program

  • 14u-14u20: het nut van coaching en de rol van de dierenarts hierbij, een interactieve discussie met stellingen
  • 14u20-14u50: ADKAR en RESET als modellen voor coaching
  • 14u50-15u: pauze
  • 15u-15u45: “Kennis is zilver, coaching is goud – ervaringen in de melkveehouderij
  • 15u45-17u: discussie, rollenspel

Course number:
F-05
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
21.04.2022
Lecturers:
Piepers Sofie
Postma Merel
Caekebeke Nele
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.