F-02: Productie en microbiologische kwaliteit van drooggerijpt vlees en Listeria monocytogenes beheersing bij de verwerking van vlees en vleesproducten.

Starts on 02.12.2021

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° F-02 NL Available online
Tags: Veterinaire Volksgezondheid

Description

Productie en microbiologische kwaliteit van drooggerijpt vlees
In de eerste plaats worden algemene aspecten, zoals wat is drooggerijpt vlees, productiecondities, organoleptische kwaliteit, omtrent het droogrijpen van vlees besproken. Vervolgens wordt ingegaan op het effect van de productie-omstandigheden (temperatuur en relatieve vochtigheid) op de evolutie van de algemene microbiologische kwaliteit van het product tijdens het droogrijpen. Daarnaast komt ook het effect van het droogrijpen op de overleving van pathogenen, zoals Salmonella en E. coli O157, aan bod. Verder zal ook aandacht besteed worden aan wat in autocontrolegidsen vermeld is omtrent de productie van drooggerijpt vlees.

Achtergrond, voorkomen, groei en beheersing van Listeria monocytogenes bij de verwerking van vlees en vleeswaren
Na een korte algemene inleiding over het voorkomen, de besmetting van de mens, de wetgeving en de analysemogelijkheden voor Listeria monocytogenes komen de risico’s voor Listeria monocytogenes besmetting bij de verwerking van vlees en vleesproducten aan bod. Concrete voorbeelden om de infectiedruk zo laag mogelijk te houden en contaminatiebronnen, routes en persistentie binnen een bedrijf worden besproken. Betere kennis over de overleving en groei van Listeria monocytogenes is essentieel voor alle schakels in de agro-voedingsketen en kan bekomen worden op basis van challengetesten, groeipotentiaal en modelleringen. Tot slot worden praktische voorbeelden inzake omgevingsbemonstering in het kader van de beheersing van de pathogeen tijdens de productie toegelicht. Kortom op basis van de kennis die wordt gedeeld tijdens deze opleiding zal u deze bacterie leren voorkomen en beheersen in uw levensmiddelenbedrijf.

Program

14u-15u10: Lieven De Zutter (Ugent): Productie en microbiologische kwaliteit van drooggerijpt vlees

15u30-17u: Koen De Reu (ILVO): Achtergrond, voorkomen, groei en beheersing van Listeria monocytogenes bij de verwerking van vlees en vleesproducten

Remarks

Voor deelnemers die werknemer zijn van Paritair Comité 118 of 220 kan er een tussenkomst verkregen worden van 70 € per halve dag opleiding via het opleidingsfonds van de voedingssector.
Dit wordt automatisch voor u geregeld.

Course number:
F-02
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
02.12.2021
Lecturers:
De Reu Koen
De Zutter Lieven
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.