F-01: Antibioticum gebruik en resistentie bij pluimvee, stand van zaken en doelstellingen voor dit en volgende jaren.

Starts on 14.10.2021

Veterinary Medicine

Interested?

More information
° F-01 NL Available online
Tags: Veterinaire Volksgezondheid

Description

Het antibioticumgebruik in de pluimveehouderij is de afgelopen jaren een onderwerp van hevig debat geweest. In tegenstelling tot de algemene dalende trends in AB gebruik bij dieren is de trend bij braadkippen en leghennen eerder stijgend. Daarnaast werd er ook een opmerkelijke stijging van het gebruik van fluoroquinolonen vastgesteld in de laatste twee jaar.

Dat deze evoluties niet gewenst zijn hoeft geen betoog. Om in te gaan op deze problematiek en ook na te gaan wat er kan aan gedaan worden zal in deze studie namiddag aandacht worden besteed aan de gebruikscijfers en de effectieve evoluties bij braadkippen en leghennen. Daarnaast zal een overzicht gegeven worden van de niveaus van antibioticumresistentie bij klinische stalen verzameld in België.

In een volgende stap zal meer specifiek ingegaan worden op de problematiek van fluoroquinolone gebruik en resistentie en hoe deze zich doorheen de pluimveekolom kan verspreiden. Tenslotte zal de studienamiddag afgerond worden met een bespreking van de acties die door de pluimveesector zelf worden voorgesteld om het gebruik van antibiotica te doen dalen.

Program

14u-14u40: Antibioticumgebruik in de pluimveehouderij in België, resultaten van Belvetsac en sanitel MED en doelstellingen voor de toekomst (dr. Wannes Vanderhaeghen)

14u40-15u20: Antibioticumresistentie in de pluimveehouderij (Poultpharm)

15u20-15u40: pauze

15u40-16u20: transmissie van resistente bacteriën doorheen de pluimveekolom met een bijzondere focus op Fluoroquinolone resistentie (drs. Moniek Ringenier)

16u20-17u00: 10 punten plan van de pluimveesector en feedback vanuit het veld (dr. Hilde Van Meirhaeghe)

Course number:
F-01
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Veterinary Medicine
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
14.10.2021
Lecturers:
Ringenier Moniek
Vanderhaeghen Wannes
Van Meirhaeghe Hilde
De Smet Joren
Contact person:
acvetmed@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.