Medicine

Interested?

More information
° DLLL000025 NL
Tags: Audiologische Wetenschappen , Ergotherapeutische wetenschap , Geneeskunde , Gezondheidsbevordering , Logopedische Wetenschappen , Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie , Verpleegkunde en vroedkunde

Description

De e-learning kadert binnen een onderzoeksproject, waarin een geïntegreerde nazorgaanpak ter preventie en behandeling van (chronische) pijn bij borstkankeroverlevers nagestreefd wordt. De e-learning wordt georganiseerd vanuit de onderzoeksgroep Interprofessional Collaboration in Education, Research and Practice (Universiteit Gent), in samenwerking met Kom op tegen Kanker en het Cédric Hèle Instituut.

De e-learning omvat twee modules, welke verder onderverdeeld zijn in submodules.

  1. In de eerste module worden algemene theorieën en inzichten over pijn na (borst)kanker toegelicht, afsluitend met een luik omtrent preventie en screening.
  2. In de tweede module wordt een overzicht aangeboden van de belangrijkste behandelingen van pijn na borstkanker vanuit een interdisciplinair en transmuraal perspectief.

Doorheen deze twee modules zal je ook interactieve elementen aangeboden krijgen (bijvoorbeeld video's, reflectie-oefeningen, verkenningsopdrachten). Er wordt ook verwezen naar adviezen en handige tools voor in de praktijk of interessante wetenschappelijke artikels. Tot slot, wordt iedere module afgesloten met een asynchrone groepsdiscussie omtrent een casus.

Contactpersoon van deze cursus: Yaël Slaghmuylder .

Program

Module 1

Module 1 licht onder andere de soorten pijn na een borstkankerbehandeling, onderliggende mechanismen van pijn en chronificatie, impact van pijn, beïnvloedende psychosociale factoren, preventie van chronische pijn en diagnostiek toe.

  • Het doorlopen van module 1 duurt ongeveer 1,5 à 2 uur, afhankelijk van de voorkennis van de deelnemer. Nadien worden de deelnemers gevraagd hun verworven inzichten toe te passen in een casusbespreking van een borstkankeroverlever.

Module 2

Module 2 omvat informatie over een interdisciplinaire en transmurale samenwerking, interactie met patiënten, motivatie en weerstand bij patiënten, pijneducatie en farmacologische en niet-farmacologische interventies ter behandeling van pijn.

  • Het doorlopen van module 2 duurt ook ongeveer 1,5 à 2 uur, afhankelijk van de voorkennis van de deelnemer. De e-learning wordt afgesloten met een tweede casusbespreking.

Remarks

Deze cursus is gratis en gaat volledig online door. Na inschrijving ontvangt u een link naar de Ufora-cursussite waarop u de e-learning en oefeningen kan vinden.

Na afloop ontvangt u een deelnameattest van de organisator.

Afhankelijk van uw functie kan u ook accreditering verkrijgen. Hiervoor kan u contact opnemen met de organisator.

Course number:
DLLL000025
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Medicine, Physiotherapie, Psychology, Nursing
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
26.09.2022
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.