Cone Beam CT: 3-daagse practica opleiding voor het bekomen van de FANC toelating

Starts on 28.02.2025

Dentistry

Interested?

More information
° DLLL000105 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

Deze workshop is bedoeld om de deelnemers vertrouwd te laten maken met het bekijken van CBCT beelden, alsook ze te leren hun CBCT toestel correct te gebruiken. Basisbeginsel bij het nemen van CBCT opnames is telkens het maximaal reduceren van de dosis door juiste instelling van parameters als milliamperage, kilovoltage, field of view en de nodige beeldkwaliteit. Nog te vaak wordt gewerkt met min of meer gestandaardiseerde instellingen. In deze workshop zal de deelnemers aangeleerd worden om per casus de instellingen te bekijken. Een ander aspect is het bekijken van CBCT beelden. De deelnemers zal aangetoond worden hoe ze op een systematische manier CBCT datasets moeten doornemen en waar moet worden op gelet en hoe ze voor de verschillende specialismen de beelden kunnen bewerken om de benodigde informatie te krijgen.

De bedoeling van dag 2 is om in de PC zaal de verschillende aspecten aan te leren die belangrijk zijn bij het beoordelen van een CBCT opname. 1. Hands-on kennismaking met software voor het bestuderen van CBCT, aanleren van de mogelijkheden van software door hands-on demo en laten uitvoeren (contrastregeling, maken van een panoramische coupe, maken van implantcoupes, aanduiden van nervi of andere structuren, enz...) 2. Hoe ga je door een dataset om deze op een structurele manier te beoordelen 3. Uit de verschillende specialismen (implantologie - endodontologie - kindertandheelkunde - parodontologie - orthodontie - MKA) zal een casus worden gebruikt die de deelnemers zelf moeten analyseren, diagnose stellen en structuren aanduiden, dit onder begeleiding van 3 ervaren CBCT gebruikers. Vervolgens wordt dit in groep besproken.

Tijdens de laatste dag van de workshop stellen de deelnemers elk individueel een casus voor aan de mededeelnemers van de cursus.

Dit is een interactieve cursus die wordt begeleid door een ervaren CBCT gebruiker die per casus mee beoordeelt wat wordt voorgesteld en die per casus suggesties doen waar nodig en wenselijk. De deelnemers brengen een eigen casus uit de praktijk mee of werken een casus van een collega uit vooraf. Er zal aandacht worden geschonken aan de belangrijke punten zoals justificatie, ALARA (maximale dosisreductie, zijn de instellingen correct gekozen, enz…) , andere mogelijkheden voor diagnostiek, correcte diagnose, … Door deze werkwijze wordt een maximaal leereffect bij de deelnemers beoogd.

Remarks

Kan ik achteraf nog annuleren?

• Indien je meer dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of meer dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. 25% blijft dus verschuldigd als administratieve kost.
• Indien je minder dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of minder dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je niets terugbetaald.

Course number:
DLLL000105
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
28.02.2025
Lecturers:
Maarten Glibert
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.