Micro-credential Chemische, explosieve en radioactieve agentia

Starts on 03.02.2025

(Bio)Engineering

Interested?

More information
° n/a NL

De basis voor het inschatten van risico’s bij ongevallen met gevaarlijke stoffen

Description

Dit is één van de opleidingsonderdelen van het postgraduaat adviseur gevaarlijke stoffen en heeft als doel om veiligheidsverantwoordelijken of brandweermannen van publieke of private sectoren, die enkel de basis voor het inschatten van chemische, explosieve en radioactieve stoffen nodig hebben, op te leiden. Het heeft tot doel inzichten aan te leren die toelaten om op een gestructureerde wijze risico’s in te schatten van chemische, explosieve en radioactieve stoffen in het kader van incidenten. Het heeft tot doel noodplanning en inschatten van risico’s tijdens incidenten en grote branden te ondersteunen. De adviezen van deze specialist moeten de gevolgen van een ongeval met chemische producten beperken. Deze micro-credential leidt u niet op tot volwaardig adviseur gevaarlijke stoffen maar geeft de basis en toegang tot doorstroming in de PAVO AGS (adviseur gevaarlijke stoffen).

Program

Inleidende begrippen, beschrijvende chemie, reactiekinetiek, fysische chemie, radioactiviteit, explosieven.

Partim Chemie:
Lesdag 1: inleidende case. Hierin wordt een eindexamencase adviseur gevaarlijke stoffen in groep en stap voor stap doorlopen om alle aspecten aan te geven die relevant zijn voor incidenten met gevaarlijke stoffen. Dit om een beeld te geven van wat op chemisch en fysisch vlak het incident kan beïnvloeden en om de lesinhoud te kaderen. Ook de competenties die nog noodzakelijk zijn bij incidenten met gevaarlijke stoffen, maar niet aan bod komen bij het opnemen van enkel deze micro-credential “chemische, explosieve en radioactieve agentia” worden hier aangehaald. Het toont aan welke expertise van adviseurs gevaarlijke stoffen of andere experten nog bijkomend nodig zijn. Het dient dus om een goed beeld te krijgen van de diverse competenties nodig om bij een incident de impact op mens, omgeving en milieu tot een minimum te beperken en zoveel als mogelijk te voorkomen.

Overige lessen partim Chemie:
• Redoxchemie en corrosie
• Energetische aspecten
• Organische verbindingsklassen
• Zuren, zouten en basen: sterke en zwakke; neutraliseren; buffers
• Organische zuren, speciale zuren
• Stabilisatoren
• Klassen van verbindingen, reactiviteit, onstabiliteit, wanneer kan iets polymeriseren, welke reacties kunnen ongecontroleerd voorkomen)
• Fysische grootheden
• Aggregatietoestanden en fase-overgangen
• Adsorptie/absorptie en desorptie
• Basis destillatie
• Fysische en chemische gevaren
• Beïnvloeden van reactiekinetiek en reactie evenwicht
• Meststoffen en peroxiden
• Polymerisatiereacties

Er zullen oefeningen gedaan worden voor het inschatten van risico's bij aanvang van een incident met specifieke aandacht voor de chemie en fysische aspecten en om te evalueren of een chemische reactie geïnitieerd is.

Partim Explosieven:

• Explosieve stoffen en explosies
• Oorzaken en effecten
• Berekeningsoefeningen


Partim Radioactiviteit:

• Theorie radioactiviteit (algemeen wetenschappelijk met nadruk op toepasbaarheid in de praktijk)
• Theorie nucleaire geneeskunde , medische beeldvorming en therapie van blootgestelden
• Cases ongevallen met radioactiviteit

Course number:
n/a
Type:
Short- en long-term programmes, Micro-credentials
Area of interest:
(Bio)Engineering, Sciences
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
03.02.2025
Lecturers:
Vera Meynen, Filip Lemière, Brecht Egle, Luc Gys, Geert A M Olyslaegers, Sofie Slaets, Gert Van Bortel
Location

UAntwerpen, Campus Drie Eiken (beperkt), Campus VESTA (grootste gedeelte van de lessen) en radioactiviteit bij SCK CEN en Belgoproces in Mol

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.