Btw-aspecten in de publieke en non-profitsector

Starts on 25.10.2024

Economics, Business and (Public) Management

Interested?

More information
° EB22_Ruysschaert_BTW-aspecten NL
Tags: Volledig aanbod , Korte opleidingen

Description

Het btw-landschap kent een brede waaier aan actoren en aspecten. De opleiding wil de deelnemers meenemen in de wereld van btw-aspecten in de publieke en non-profitsector. Dit seminarie geeft de cursist inzicht in de het al dan niet onderworpen zijn aan BTW van de initiatieven van de publieke en non-profit sector.

Program

Komen aan bod in deze opleiding:

* Subsidies en btw: welke aard van subsidie en de wijze waarop ze worden toegekend maakt dat een subsidie onderhevig is aan btw?

* Autonome gemeentebedrijven en btw: AGB’s nemen een bijzondere plaats in buiten het btw-stelsel. Met welke bijzondere regels moet er rekening worden gehouden bij de oprichting en werking van een AGB?

* Onderwijs en btw: commercieel onderwijs is steeds belast met btw. Niet commercieel onderwijs is vrijgesteld van btw. Maar wat is de reikwijdte van deze vrijstelling?

* Lidgelden en btw: voor vzw’s zijn lidgelden vaak een van de belangrijkste financieringsbronnen. Door de betaling van lidgeld kunnen de leden genieten van het lidmaatschap van de vereniging en diensten die de vereniging verstrekt. De vraag stelt zich of op deze lidgelden bij verenigingen nu ook btw moet worden aangerekend.

* Gemengde btw-plicht: wanneer is en bestuur of vereniging gemengd btw-plichtig? Wat houdt dit net in?

* Sponsoring en btw: bij het ontvangen van sponsorgelden moet men ook rekening houden met het btw-aspect. Sponsorgelden zijn immers ontvangsten die in principe onderworpen zijn aan btw. Daardoor kunnen organisaties die voor hun overige activiteiten vrijgesteld zijn van btw ‘gemengd btw-plichtig’ worden. Maar welke vrijstellingen zijn er mogelijk?

* Btw vrijstellingen: welke vrijstellingen op btw zijn er mogelijk in de publieke en non-profit sector?

* Giften en btw: moet men btw betalen op de giften die men schenkt aan verenigingen?

Voor wie?

Vzw’s, openbare besturen en al wie geconfronteerd wordt met de btw-aspecten in de publieke en non-profit sector.

Docent

De opleiding wordt gedoceerd door Stefan Ruysschaert die als gastdocent verbonden is aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit. Hij is adviseur bij de FOD Financiën en is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Daarnaast is hij o.a. redactielid van Fiscalnet en het Tijdschrift Huur en plaatsvervangend lid van de stagecommissie van het BIBF.

Remarks

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Na inschrijving wordt u elektronisch de factuur toegestuurd. Het documentatiemateriaal, en een MS Teams link in geval van online sessie, wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier om feedback te geven op deze opleiding.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Course number:
EB22_Ruysschaert_BTW-aspecten
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
25.10.2024
Lecturers:
Stefan Ruysschaert
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.