Social media analytics: hoe organisaties efficiënt sociale media data kunnen gebruiken

26.05.’23

Interested?

More information
° EB23_Bogaert_2022_: Social Media Analytics NL
Tags: Volledig aanbod , Studiedagen , Lezingen

Description

Sociale media veranderde niet alleen de manier waarop mensen met elkaar omgaan maar de manier waarop organisaties communiceren met het brede publiek. Gebruikers op sociale media genereren dagelijks miljoenen hoeveelheid data over hun ervaringen en opinies met organisaties. Sociale media is niet enkel een communicatiemiddel maar ook een middel om betere inzichten te verkrijgen in het gedrag en de onderliggende zorgen van klanten en burgers.

De term 'Social Media Analytics' verwijst naar een reeks methodes om sociale media gegevens te verzamelen, analyseren, modelleren en monitoren. De doelstelling van sociale media analytics is om sociale media data om te zetten in waardevolle kennis. Vele organisaties tasten in het duister over hoe ze sociale media data kunnen gebruiken. De data heeft nochtans heel wat potentiële waarde.

Het doel van deze opleiding?

Inzicht geven in het gebruik van 'Social Media Analytics' voor verschillende organisaties (publiek, privaat, non-profit). Hierbij staan we stil bij de voornaamste methodes en hindernissen die zich ontwikkelen tijdens het verzamelen en analyseren van sociale media data. De gebruikte AI-gebaseerde technieken worden op een conceptueel niveau toegelicht en de aangewezen tools kort beschreven.

We gaan aan de slag met verschillende case studies waarin er verschillende richtlijnen en kaders worden voorgesteld. We lichten toe hoe organisaties sociale media kunnen gebruiken, analyseren en implementeren.

Voor wie?

Business analisten, data scientists, strategische digitale analisten en alle data-geïnteresseerde managers die social media analytics wil implementeren.

Door wie?

Matthias Bogaert is een professor bij de vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie (onderzoeksgroep Data Analytics) aan de Universiteit van Gent en gastprofessor aan de Universiteit van Namen. Hij doceert een brede waaier aan data analytics opleidingen gaande van basis statistiek en database management tot gevorderde, voorspellende analytics en sociale media en web analytics.

Zijn onderzoek focust op toepassingen van beschrijvende, voorspellende en voorschrijvende analytics in sociale media, digital communicaties, sport and customers relationship management. Het hoofddoel van zijn onderzoek is om te komen tot een reproduceerbare data-analyse methodologie die bedrijven eenvoudig kunnen implementeren. Zijn onderzoek is gepubliceerd in verschillende welgekende internationale tijdschriften zoals the European Journal of Operational Research, Omega, Decision Sciences, and Decision Support Systems.

Program

De workshop benadert volgende topics:

  1. Algemene introductie tot Social Media Analytics en zijn waarde voor organisaties.
  2. Het verzamelen van sociale media data: hoe kunnen organisaties sociale media data verkrijgen.
  3. Het analyseren van sociale media data: welke technieken worden gebruikt voor het analyseren van sociale media data.
  4. Het gebruik van sociale media data voor monitoring.

Remarks

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Na inschrijving wordt u elektronisch de factuur toegestuurd. Het documentatiemateriaal, en een MS Teams link in geval van online sessie, wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Na afloop van de opleiding wordt een attest van deelname uitgereikt en op het platform ter beschikking gesteld. Daarnaast krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier om feedback te geven op deze opleiding.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

Course number:
EB23_Bogaert_2022_: Social Media Analytics
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
26.05.2023
Lecturers:
Matthias Bogaert
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.