15.11.’22

Interested?

More information
° LEZ024 NL
Tags: Filosofie , Religie

Description

Waarover gaat de avond?

De covidpandemie bracht wereldwijd een plotse verandering van collectieve en individuele rouwrituelen met zich mee. Ook in ons land hadden fysieke restricties in het belang van de volksgezondheid een grote impact op de omgang met en de plaats van stervenden en doden. De dood was massaal aanwezig, maar niet zichtbaar, of slechts gemedieerd, via digitale media. Rouw moest als het ware worden uitgesteld. Nu het normale leven zich langzaamaan weer herneemt, rijst de vraag naar de beleving en expressie van (die uitgestelde) rouw, niet alleen om de vele coronadoden maar ook om andere vormen van niet-erkend verlies ten gevolge van corona.

Wat mag je verwachten van de avond?

Tijdens deze gespreksavond kom je te weten hoe culturele rouwpraktijken het overweldigende en vaak anonieme verlies dat we associëren met corona markeren, verbeelden en bespreekbaar en verwerkbaar maken. Bekende voorbeelden van dergelijke praktijken zijn de Adieu-poëzieconcerten op de Gentse begraafplaatsen en de realisatie van Onumenten als herdenkings- en ontmoetingsplekken verspreid over heel België.

Bekijk het filmpje.

Program

Welke vragen komen aan bod?

Vertegenwoordigers van de culturele, academische en medische wereld buigen zich over vragen als: Wat betekende/betekent rouw tijdens en na corona? Hoe zijn rouwrituelen, funeraire praktijken en de plaatsen waar we rouwen geëvolueerd onder invloed van de pandemie? Welke rol spelen eigentijdse culturele expressievormen en nieuwe communicatiemiddelen in de totstandkoming van alternatieve rouwpraktijken? In hoeverre vinden cultuur en politiek elkaar in het creëren van fysieke en imaginaire ruimte voor publieke en private rouwbeleving?

Wie zijn de gasten?

  • Alexander Devriendt: artistiek leider van het theatergezelschap Ontroerend Goed, wiens voorstelling Funeral een nieuw collectief ritueel voor de omgang met het einde is
  • Tessa Kerre: hematoloog en kliniekhoofd in het UZ Gent, waar ze betrokken was bij het theaterproject Antigone in het UZ Gent
  • Farnoosh Khodadadeh: verpleegkundige op de dienst Intensieve Zorg van het UZ Gent en muzikant
  • Uus Knops: psychiater en rouwexpert, bedenker van de Onumenten
  • Barbara Raes: oprichter van Beyond The Spoken, een werkplaats voor niet-erkend verlies waar rituelen op maat worden gecreëerd vanuit een artistieke invalshoek
  • Gaea Schoeters: schrijver en bezieler van de Adieu-poëzieconcerten

Moderatoren

  • Stef Craps en Zoë Ghyselinck, beiden verbonden aan de vakgroep Letterkunde van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Remarks

Organisatie

Partners

Hoe inschrijven?

Meer weten?

Opname

Kon je er niet bij zijn? Bekijk hier de opname.

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.