Plannen van (complexe) gebitsrehabilitatie in 5 stappen : Integreren van esthetiek en functie via analoge of virtuele setups

14.11.’24

Interested?

More information
° DLLL000069 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

Deze cursus bouwt voort op de voorheen aangeboden NTUGent cursus ‘Digital Smile analyse als sleutel tot reconstructief succes’.

Uit enquêtes blijkt dat meer dan 80% van de algemeen tandartsen de behandeling van casussen met uitgebreide gebitsslijtage vooruit schuift wegens zelfperceptie van gebrek aan kennis en vermogen tot het opstellen van een gestructureerd behandelplan. Dikwijls leidt dit tot doodlopende trajecten met gedwongen extracties en falende integratie van soms te complexe gebitsprothesen. In bepaalde gevallen kan gebitsmutilatie immers zo ver gevorderd zijn dat een groot deel – zo niet alle – van de klinische parameters verloren zijn gegaan voor interpretatie, en ziet de practicus door het bos de bomen niet meer…

In deze cursus wordt ingezoomd op het ontstaan en herkennen van de verschillende vormen van gebitsmutilatie, het (re)construeren van een objectief referentiekader via gelaatsanalyse (‘Facially Generated Treatment Planning’), het plannen en visualiseren van anterieure oplossingen (via 2D en 3D), en het koppelen van esthetiek aan functie (via 3D en 4D technologie). In 5 stappen worden de basisparameters van esthetiek en functie geanalyseerd en toegepast op de patiënt met een transparant behandelplan als resultaat, toepasbaar op eenvoudige en complexe casussen. Onnodig dus vanaf morgen de behandeling van mutilatiecasussen nog verder uit te stellen...

Program

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Indien je meer dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of meer dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. 25% blijft dus verschuldigd als administratieve kost.
  • Indien je minder dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of minder dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je niets terugbetaald.

Course number:
DLLL000069
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
14.11.2024
Lecturers:
Peter De Coster
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.