Maatschappelijke problemen kritisch benaderen via het ontwikkelen van een simulatie

22.04.’24

Interested?

More information
° MA24 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Bijscholing voor leerkrachten

Description

Context en doel

Duurzame ontwikkelingsdoelen maken expliciet onderdeel uit van de nieuwe eindtermen. Ook 21ste eeuwse vaardigheden moeten ontwikkeld worden. In deze workshop leer je hoe je 21ste eeuwse vaardigheden zoals creatief en kritisch denken, communiceren, sociale vaardigheden en reflecteren bij je leerlingen kan ontwikkelen via het ontwerpen en uitwerken van een simulatie rond duurzame ontwikkeling.* Deze workshop kadert binnen het Europees onderzoeksproject Exten(DT)2 (www.extendt2.eu)

*Sleutelcompetenties die aan bod komen zijn digitale competentie en mediawijsheid, competentie inzake duurzaamheid en leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerking

Doelgroep

Leerkrachten die lesgeven 4, 5, 6 doorstroom/dubbele finaliteit.

Concreet

Tijdens de workshop doorloop je het proces net als de leerlingen het ervaren. Bij de start wordt je samen met enkele collega’s in een groep onderverdeeld en kiezen jullie een maatschappelijk probleem dat zich situeert binnen een SDG. Per groepje is een leerkracht aanwezig met een basiskennis programmeren (python, Scratch,..). Via de methode van Design Thinking bedenken jullie verschillende oplossingen voor jullie gekozen probleem, je bepaalt voor elke oplossing de voor- en nadelen. Het resultaat van jullie denkproces wordt vastgelegd in een digitaal spel.

Het verloop van de workshop ziet er als volgt uit:

  • Kennismaking en onderverdeling in groepen
  • Doel en verloop van de workshop
  • Design thinking (DT) als methodiek voor het aanpakken van wicked problem
  • Design thinking toegepast op een zelfgekozen maatschappelijk probleem: ontwerpen en ontwikkelen van een digitaal ChoiCo spel
  • Hoe toepassen in de klas/school?

Datum & tijdstip

Maandag 22 april 2024 van 9u tot 16u.

Locatie

UGent, Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent, Gebouw S3, Leslokaal 0.1 Svante Arrhenius.

Lesgevers

  • Ilse Mariën
  • Katrien Strubbe

Praktisch

  • Zelf meebrengen: laptop.
  • Er zijn ondersteunende video’s beschikbaar.

Aanwezigheidsattest

Bij aanvang van de nascholing teken je af op de aanwezigheidslijst. Na afloop van de bijscholing ontvangt u het aanwezigheidsattest via e-mail.

Prijs

GRATIS

Er zal aan de leerkrachten gevraagd worden om voor en na de workshop een vragenlijst in te vullen over inhoud en structuur van de workshop, en toepasbaarheid binnen de school.

Inschrijven

Inschrijven doe je door de les onderaan aan je winkelmandje toe te voegen en vervolgens af te rekenen.

Ben je momenteel op de website van Nova-academy? Om door te gaan met de registratie, klik op de knop "Meer informatie" aan de linkerkant.

Organisatie

Academie voor Levenslang Leren (IPVW)

Faculteit Wetenschappen

ipvw.ices@ugent.be

Website

Course number:
MA24
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Sciences
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
22.04.2024
Lecturers:
Ilse Mariën
Katrien Strubbe
Contact person:
ipvw.ices@ugent.be
Location

Campus Sterre

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.