21.05.’21

Interested?

More information
° STU001 NL Available online
Tags: Onderwijs en Pedagogie

Description

De nieuwe eindtermen voor het vak Latijn brengen heel wat veranderingen met zich mee. Vanaf september 2021 zullen leerlingen in de tweede, en later ook in de derde graad ook uit andere periodes dan de klassieke oudheid Latijnse teksten lezen. Dit vraagt om nieuw lees- en lesmateriaal. Het biedt nieuwe mogelijkheden… en nieuwe uitdagingen. Hoe begin je eraan?

Met een nascholingsdag rond het thema ‘diachronie’ willen de afdelingen Latijn en vakdidactiek klassieke talen van de Universiteit Gent leerkrachten op weg zetten. Hieraan is een intensieve samenwerking met het werkveld voorafgegaan. Wat zijn de voordelen en mogelijke obstakels bij het gebruik van teksten uit de late oudheid, middeleeuwen en nieuwe tijden? Leerkrachten uit het Katholiek Onderwijs en het GO! zijn samen met academici op zoek gegaan naar bruikbare teksten, nieuwe inzichten en handige methodieken en hebben ze in de praktijk uitgetest. Op de studiedag willen beide partijen hun bevindingen delen met collega’s uit de tweede en derde graad Latijn. Deelnemers kunnen kiezen uit een rijke waaier aan workshops waarin uiteenlopende aspecten van de diachrone aanpak centraal staan.

Laat je inspireren, probeer het zelf uit en laat deze vruchtbare samenwerking tussen leerkracht en onderzoeker een voorbeeld zijn voor de toekomst van het vak Latijn.

De studiedag gaat online door. We bieden een gevarieerd programma met plenumlezingen, drie sessies met parallelle workshops en twee praatcafés, waarin je met onderzoekers en met andere leerkrachten kan overleggen over concrete aspecten van de diachrone aanpak.

Program

 • Inleiding en praktische uitleg
 • Plenum: Het verhaal van de Latijnse traditie
 • Pauze
 • Workshop naar keuze 1
 • Pauze
 • Plenum: Latijn anders. De logica achter de nieuwe vakspecifieke eindtermen
 • Praatcafé 1: gesprekken rond de thema’s diversiteit, taalverwerving, meerwaarde vandaag en leesplezier
 • Lunchpauze
 • Workshop naar keuze 2
 • Pauze
 • Workshop naar keuze 3
 • Pauze
 • Plenum: De toekomst van Didactica Classica Gandensia
 • Praatcafé 2: Tijd en ruimte om ideeën uit te wisselen

meer info over de verschillende workshops

Remarks

meer info over de organisatoren

More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.