Holistische zorg voor migranten en vluchtelingen die slachtoffer werden van seksueel geweld

23.05.’24

Interested?

More information
° DLLL000096 NL-EN Available online
Tags: Geneeskunde , Gezondheidsbevordering , Lezingen en Studiedagen

Description

Migranten, Verzoekers om Internationale bescherming en Vluchtelingen (MiViV) lopen een hoog risico op seksueel geweld voor, tijdens en na hun aankomst in Europa. Een inclusieve en holistische aanpak (d.w.z. zorg die forensische, medische en psychosociale zorg omvat) vanaf de identificatie tot de nazorg wordt erkend als de beste zorg voor alle slachtoffers van seksueel geweld, inclusief voor slachtoffers van mensenhandel. De toegang tot deze holistische zorg wordt voor MiViV slachtoffers echter vaak belemmerd door een breed scala aan barrières.

Zorgverleners, politieagenten en interculturele bemiddelaars/tolken beschikken vaak niet over gespecialiseerde kennis, taalkundige vaardigheden en missen de juiste instrumenten om inclusieve holistische zorg te verlenen aan MiViV-slachtoffers van seksueel geweld en/of hen door te verwijzen naar deze zorgverlening.

Met een consortium bestaande uit Universiteit Gent-ICRH/CESSMIR (BE), de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (BE), Payoke (BE), Victim Support Europe (EU), NHS The Havens (VK) en het Ierse Department of Justice (IE), ondersteund door een internationaal panel van experten bestaande uit o.a. EFPA, PICUM, CESAR en IGMV, willen we de holistische zorg voor MiViV slachtoffers van seksueel geweld, ongeacht hun leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid en/of legal status verbeteren door de capaciteit van professionals uit verschillende sectoren te versterken. Bijzondere aandacht gaat uit naar het inclusief maken van zorgtrajecten voor MiViV-slachtoffers die mannelijk, LGBTQIA+ en/of slachtoffer zijn van mensenhandel.

Program

De online cursus van INHeRE bestaat uit 8 uitgebreide modules die verschillende onderwerpen behandelen met betrekking tot seksueel geweld in een migratiecontext. Het doel van deze online cursus is om de vaardigheden van eerstelijnswerkers te verbeteren in het identificeren van en zorg verlenen aan vluchtelingen en migranten die seksueel geweld hebben meegemaakt en/of slachtoffers zijn van mensenhandel.

Elke module duurt ongeveer 45-50 minuten en kan op eigen tempo doorlopen worden. Om alle acht modules te volgen is ongeveer 8 uur nodig. Hieronder kan u een overzicht vinden:

1) Inzicht in sekueel geweld
2) Seksueel geweld en migratie
3) Onthulling van seksueel geweld
4) LGBT+ slachtoffers van seksueel geweld
5) Mensenhandel en seksueel geweld
6) Holistische zorg voor slachtoffers van seksueel geweld
7) Tolken op afstand (VRI - Video Remote Interpreting)
8) Evidence-based psychologische therapie

Toegang tot de MOOCs kan u via de website van ICRH verkrijgen.

Remarks

Deze Massive Open Online Courses (MOOCs) zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Italiaans.

Voor inhoudelijke vragen verwijzen wij u door naar de contactpersoon van deze opleiding: Lisa Fomenko.

Course number:
DLLL000096
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Medicine, Health Sciences, Psychology, Social Sciences
Language:
NL-EN
Academic year:
2023 - 2024
Contact person:
ghall@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.