22.02.’23

Interested?

More information
° LEZ034 NL
Tags: Lezingen

Description

Literaire prijzen creëren positieve aandacht voor de literatuur, maar ten koste van wie of wat?

Literaire prijzen in het Nederlandse taalgebied bestaan al eeuwen. Al in de 15de eeuw organiseerden rederijkers hun bekende landjuwelen en in de 18de eeuw namen literaire genootschappen het initiatief voor de eerste schrijfwedstrijden. Die prijzen hadden als doel om het aanzien en de status van de literatuur te bevorderen. Anno 2022 is dat niet veel anders. De literaire prijs is niet meer weg te denken uit de literaire wereld. Prijzen maken auteurs. Ze plaatsen auteurs en hun bekroonde werken in de schijnwerpers en creëren publieke aandacht voor de literatuur.

Liefhebbers van boeken kunnen dat enkel maar toejuichen, zou je zeggen. Toch worden er de laatste jaren steeds vaker vragen gesteld bij het nut en de noodzaak van literaire prijzen. Zo zouden ze de commercialisering van het literaire bedrijf verder helpen versterken. Auteurs die toch al bekendheid genieten, krijgen nog meer bekendheid. En omgekeerd: wie in de marge van de literatuur opereert, valt zelden in de prijzen. Op die manier versterkt de literaire prijs processen van canonvorming die vaak ten koste gaan van auteurs die afwijken van de literaire norm.

Bram Lambrecht (UGent) gaat over deze kwesties in gesprek met auteurs, journalisten en specialisten. Vanuit verschillende perspectieven zal een kritisch licht geworpen worden op het fenomeen van de literaire prijs.

Deze gespreksavond wordt georganiseerd in het kader van De Boon voor Literatuur, die op 30 maart 2023 zal worden uitgereikt in Gent.

Program

Praktisch

Inschrijven

  • De richtprijs voor deze activiteit is €12.
  • Je kan ook €8 of €5 betalen. No questions asked.
  • Wil je ons een extra duwtje in de rug geven? Dan kan je €15 of €20 betalen.

Hulp nodig?

Remarks

Course number:
LEZ034
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Art and Culture, Language en Literature
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
22.02.2023
Lecturers:
Bram Lambrecht
Carlo Van Baelen
Brigitte Raskin
Wim Oosterlinck
Gaea Schoeters
Matthijs de Ridder
Contact person:
humanitiesacademie@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.